DeepDiveSessionszaal
Sfeerelement

Deep Dive Sessons

17 oktober 2019

Op 4 oktober vond de Bijeenkomst Bestuurders Waterketen ‘Samenwerken aan water; deep dive sessions’ plaats in de Tolhuistuin, Amsterdam. 

Zowel bestuurlijke als ambtelijke trekkers uit verschillende regio's kwamen samen in Amsterdam om zich te laten inspireren. Samen zijn we dieper ingegaan op de toekomst van de samenwerking in de waterketen. Daarnaast namen we een duik in de aanvullende doelen van het bestuursakkoord.

Bekijk hieronder het videoverslag van deze dag:

DeepDiveSessions

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.