Sfeerelement

Problemen met slib

13 november 2019

Bij het schoonmaken van vuil water blijft zuiveringsslib achter. Dit slib wordt verbrand bij het Afval Energie Bedrijf (AEB). Eind juni kwam AEB in de problemen. Hierdoor lukte het niet om al ons zuiveringsslib te verbranden. Inmiddels kunnen we het grootste deel van het slib weer kwijt. Lees hieronder onze updates.

Onze rioolwaterzuivering in Amsterdam West naast AEB

90.000 ton slib per jaar
Een van de belangrijkste taken van het waterschap is het schoonmaken van afvalwater. Dit doen we in onze 11 rioolwaterzuiveringen. Bij het schoonmaken blijft 90.000 ton zuiveringsslib per jaar over, een mengsel van vuil en bacteriën. Dat zijn ongeveer 8 volle vrachtwagens per dag. Dit slib brengen we naar AEB, waar het normaal gesproken wordt verbrand.

Samen met verschillende partijen blijven we zoeken naar een goede oplossing voor het slib.

Na het schoonmaken van afvalwater blijft zuiveringsslib over

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.