Sfeerelement

Nieuwe grondstof uit slibkorrels gelanceerd: Kaumera

9 oktober 2019

Waterschappen, wetenschap en bedrijfsleven presenteerden op 2 oktober de nieuwe grondstof uit afvalwater: Kaumera Nereda® Gum. Deze grondstof kan gebruikt worden als slimme coating voor zaden en mestkorrels, als lijm- en bindmiddel en op vele andere manieren.


In Zutphen werd de eerste grondstoffenfabriek ter wereld geopend die deze grondstof gaat produceren. Deze innovatie zorgt voor 20 tot 35% minder slibafval, minder CO2-uitstoot en een energiebesparing van 30 tot 80%.

 

Waardevolle bron
Jaarlijks produceren mensen en bedrijven in Nederland miljoenen kuub afvalwater. De waterschappen zuiveren dit water. Zij zien dit niet als afval, maar als waardevolle bron van schoon water, schone energie en grondstoffen. Kaumera is één van de grondstoffen die rendabel op grote schaal uit het afvalwater gehaald kan worden.

Kameleon
Kaumera is een veelzijdige grondstof: het kan water afstoten maar ook absorberen, en het is brandvertragend. Verder is het geschikt voor coatings en composietmaterialen. Door het te combineren met andere grondstoffen, verandert het karakter van de stof. Vandaar ook de naam Kaumera, dat ‘kameleon’ in het Maori betekent.

Slimme coating
Kaumera wordt als eerste gebruikt als slimme coating voor zaden en mestkorrels. Kiemplantjes kunnen hierdoor sneller ontwikkelen en zijn minder kwetsbaar voor ziekten. Als coating voor mestkorrels geven ze de mest gelijkmatiger af aan de gewassen, zodat er niet onnodig veel mest in het water of de bodem terecht komt.

Meer toepassing
Er zijn echter meer toepassingen mogelijk. Wanneer Kaumera als coating op beton verwerkt wordt, zorgt dit ervoor dat het beton niet uitdroogt tijdens het uitharden. Verder kan het fungeren als bind- en lijmmiddel. Nieuwe toepassingen en mogelijkheden blijven zich aandienen. Met verschillende marktpartijen zijn inmiddels afspraken gemaakt voor toepassing van Kaumera.

Alle waterschappen profiteren
Alle Nederlandse waterschappen profiteren van de opgedane kennis en ervaring van deze innovatie. Bovendien vergroot het de kansen voor rendabele waterzuiveringen over de hele wereld en zodoende de kansen voor schoon water en minder afval over de hele wereld.

Samenwerking
De lancering van Kaumera is het resultaat van intensieve samenwerking tussen TU Delft, ingenieursbureau RoyalHaskoningDHV, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA), Waterschap Vallei en Veluwe, Waterschap Rijn en IJssel en het biotechnologiebedrijf ChainCraft.

Tweede fabriek
Op dit moment wordt een tweede grondstoffenfabriek in Epe gebouwd. Die is naar verwachting in het voorjaar van 2020 gereed.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.