Meten kwaliteit Utrechts water
Sfeerelement

Hoe schoon is Utrechts water?

7 oktober 2019

Op maandag 23 september 2019 onderzochten Hoogheemraad Bert de Groot van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en wethouder Kees Diepeveen van de gemeente Utrecht, samen met buurtbewoonster Ellen Alzer, de waterkwaliteit bij de Alexander Numankade en de Jan van Galenstraat.

Utrecht doet dit jaar voor het eerst mee aan ‘Het Schone Waterexperiment’. Een pilot om burgers te betrekken bij waterkwaliteit in het werkgebied van het waterschap.

Samen meten samen weten
Elke drie jaar voeren de gemeente Utrecht en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden samen stadswaterscans uit om de waterkwaliteit van het stadswater te bepalen.

In 2018 vielen de resultaten tegen ten opzichte van 2015. Hierdoor ontstond de vraag: “was 2018 door de warmte en droogte een slecht jaar of zijn de resultaten juist wel representatief voor de stadswaterkwaliteit in Utrecht?” Mede hierdoor is Het Schone Waterexperiment van de gemeente Utrecht en ons waterschap opgestart. Op 50 plaatsen in Utrecht meten vrijwilligers maandelijks de waterkwaliteit. Elke maand noteren de vrijwilligers of er kroosbedekking is, wat voor doorzicht er is, welk cijfer zij de watergang zouden geven en andere basiswaarnemingen. Dit geeft ons een breder beeld over de waterkwaliteit in hun omgeving en in de tijd. Mede op basis van deze kennis bekijken we welke maatregelen kunnen worden genomen om de waterkwaliteit te verbeteren. Verder zorgt het project voor wederzijdse bewustwording. De deelnemers leren hoe het waterschap en de gemeente naar de watergang kijken en wij leren hoe de deelnemers naar watergangen kijken. Zo kunnen we samenwerken aan goede ecologische waterkwaliteit en de beleving van ons stedelijk water vergroten.

Citizen Science
Het Schone Waterexperiment is een voorbeeld van ‘Citizen Science’. Dit betekent dat inwoners resultaten verzamelen en dat onderzoekers, in dit geval waterschap en gemeente, daar gebruik van maken.

“Ik doe mee met Het Schone Waterexperiment, omdat ik het erg belangrijk vind en ik direct in mijn buurt water heb. Dit is voor mij een kleine moeite om te doen. Per plek ben ik een kwartiertje bezig en ben ik snel weer thuis. Ik vind het fijn om iets te doen voor de stad”, aldus Ellen Alzer.

De gemeten waterkwaliteit wordt maandelijks bijgehouden op de website van het Schone Waterexperiment.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.