Almelo waterstad
Sfeerelement

Gemeente en waterschap versterken profiel Almelo Waterstad

04 december 2019

Almelo is bij uitstek een waterstad. “Daar zijn we trots op en daar werken we hard aan”, stelt bestuurder Hans van Agteren van ons waterschap. Door krachten te bundelen, een gezamenlijke agenda te hanteren en afspraken te maken over uitvoering willen het waterschap en de gemeente het profiel van Almelo Waterstad verder versterken. Wethouder Eugène van Mierlo: “Zowel door ons te richten op het plezier dat water ons geeft als door voorbereid te zijn op de gevolgen voor onze stad van de klimaatveranderingen.” Op maandag 25 november ondertekenden beide bestuurders de samenwerkingsovereenkomst.

De partners hebben een aantal concrete thema’s benoemd waar gemeente en waterschap aan werken. De samenwerkingsovereenkomst is ook nadrukkelijk een oproep aan inwoners, bedrijven, onderzoeks- en onderwijsinstellingen om samen te werken aan Almelo als waterstad. Eén van de thema’s is klimaatadaptatie. Het regent vaker en harder en in de zomer is steeds vaker sprake van droogte. Het is van belang goed om te gaan met regenwater. In natte perioden moeten er voldoende afvoermogelijkheden zijn, zodat de straten niet blank komen te staan. In droge perioden is het gewenst het water juist extra lang te behouden om het te kunnen gebruiken.

Herinrichting Almelose Aa
Daarnaast gaan de beide partijen samenwerken aan de herinrichting van de Almelose Aa, die dwars door de binnenstad stroomt. Belangrijk is dat het water in de binnenstad, waaronder ook dat in de stadshaven, helder, schoon en veilig moet zijn. Gemeente en waterschap willen verder onderzoeken of het mogelijk is om de inzameling van medicijnen te optimaliseren en inwoners bewust te maken van het belang van het goed inzamelen van medicijnen. Medicijnresten komen nog te vaak in het milieu terecht, met alle problemen van dien voor bijvoorbeeld dieren en de kwaliteit van het water.

Lees het volledige artikel op vechtstromen.nl

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.