Koeien in weiland
Sfeerelement

Waterkwaliteit Netegebied verbeteren door voorlichting aan agrariërs

1 oktober 2019

Waterschap De Dommel wil de waterkwaliteit in het Netegebied in Reusel verbeteren. De toegestane hoeveelheid fosfaat en stikstof in het water wordt daar namelijk structureel overschreden.

Daarom hebben handhavers van Waterschap De Dommel in 2018 en 2019 extra ingezet op voorlichting aan en toezicht op agrariërs die afwateren via de Vaartloop.
Tijdens deze bezoeken stond de waterhuishouding in en rondom het bedrijf centraal. Agrariërs kregen informatie over het beregeningsbeleid van Waterschap De Dommel en de waterkwaliteit in het Netegebied. Handhavers gaven uitleg over welke maatregelen agrariërs kunnen nemen om afvalwaterlozingen op oppervlaktewater te voorkomen en hoe om te gaan bij calamiteiten waarbij oppervlaktewater vervuild (kan) raken. Bij calamiteiten is het namelijk belangrijk dat de agrariër zelf direct maatregelen neemt én direct melding doet bij het waterschap.

Geen overtredingen
Tijdens het toezicht in het gebied zijn geen overtredingen geconstateerd. De komende jaren moet uitwijzen of de kwaliteit van het oppervlaktewater in het Netegebied daadwerkelijk verbetert. Waterschap De Dommel heeft er door de positieve reacties en betrokkenheid van de agrariërs vertrouwen in.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.