Regiobezoeken 'Samenwerken aan Water'

24 september 2019

Het kernteam ziet het onder meer als zijn taak om regio’s te stimuleren, te enthousiasmeren en bij te staan. Om dat goed te kunnen doen, is het van belang te luisteren naar het geluid in de regio’s, te weten waar men tevreden over is, wat nog kan worden verbeterd en wat eventueel van het kernteam wordt verwacht.

Het kernteam 'Samenwerken aan Water' ziet het onder meer als zijn taak om regio’s te stimuleren, te enthousiasmeren en bij te staan. Om dat echter goed te kunnen doen, is het van belang te luisteren naar het geluid in de regio’s, te weten waar men tevreden over is, wat nog kan worden verbeterd en wat eventueel van het kernteam wordt verwacht. Op basis van de uitkomsten van de monitor voorjaar 2018, verspreid met de ledenbrieven van 24 mei 2018 door de VNG en de UvW, en een gewenste spreiding van de regio’s over het land, heeft het kernteam 8 regio’s en 1 drinkwaterbedrijf geselecteerd om te bezoeken.

Klik hier voor een sfeerimpressie en korte verslagen van de bezoeken.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.