Sfeerelement

Natuurvriendelijke oevers voor schoner water in de Rotte

23 september 2019

Voor een goede kwaliteit van het water in de Rotte is het belangrijk dat er in en om het water verschillende planten en dieren leven. Daarom legt het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard natuurvriendelijke oevers aan.

In het Rottemerengebied komen aan beide zijden van de rivier en langs eiland Pekland meterslange stroken met oeverplanten.

De aanleg start in oktober en is klaar in maart volgend jaar. Zo vinden de werkzaamheden plaats ná het recreatieseizoen en vóór het broedseizoen. Bij de aanleg en het beheer van groene oevers houdt het waterschap rekening met de natuur en met watersporters en -recreanten. Bijvoorbeeld door steigers vrij te houden van begroeiing en door te zorgen voor een geleidelijke overgang tussen water en land. Daar kunnen verschillende plantensoorten gaan groeien. Die begroeiing zorgt dan weer voor een fijn leefklimaat voor allerlei dieren, zoals (water)vogels, vissen, insecten en kikkers. In natuurvriendelijke oevers kunnen zij schuilen, eten vinden, opgroeien en voortplanten.

Goed voor water, mens en dier
“Natuurvriendelijke oevers tellen voor drie”, zegt hoogheemraad Agnes van Zoelen. “Ze dragen bij aan een betere waterkwaliteit en biodiversiteit, de begroeiing zorgt ervoor dat oeverkanten minder snel afbrokkelen én al dat groen is fijn om naar te kijken, langs te lopen, fietsen of varen.”

Voor de aanleg en het beheer van twee hectare natuurvriendelijke oevers langs de Rotte en Pekeiland ontvangt het hoogheemraadschap subsidie uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en een bijdrage van Provincie Zuid-Holland.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.