Koeien in weiland
Sfeerelement

Klimaatkrachtig Delfland: een uniek netwerk van 60 partners van het Hoogheemraadschap van Delfland

8 mei 2019

Is het mogelijk om met een waterbank voor tuinbouwbedrijven de verzilting van de ondergrond in het Westland tegen te gaan?...

Meer dan 60 partners – publiek en privaat - van het netwerk Klimaatkrachtig Delfland kwamen op de eerste partnerbijeenkomst af.

Delfland als eerste waterschap grootschalig aan de slag met klimaatadaptatie
Klimaatkrachtig Delfland is een initiatief van het Hoogheemraadschap van Delfland vóór de regio Delfland. Hiermee werkt het waterschap actief samen met partijen, initiatieven en instellingen in de regio en brengt kennis en projectideeën bij elkaar. Diverse organisaties waaronder gemeenten, adviesbureaus, hoveniers, tuincentra, natuurverenigingen en woningbouwcorporaties sloten zich het afgelopen jaar aan bij de beweging en het aantal partners groeit nog steeds. Delfland is daarmee het eerste waterschap dat op zo’n grootschalige wijze met het thema klimaatadaptatie aan de slag is.

De leefomgeving klimaatadaptief inrichten moeten we met zijn allen doen
De kersverse Hoogheemraad Manita Koop opende de bijeenkomst met de woorden dat ze verheugd was voor een volle zaal te staan met partijen die het belang zien van dit onderwerp. “De leefomgeving klimaatadaptatief inrichten moeten we echt met zijn allen doen!” Partners gingen vervolgens in gesprek over ambities en doelstellingen van het netwerk. Later dit jaar vindt er een tweede partnerbijeenkomst plaats.

Tijdens de middag werden twee partners in het zonnetje gezet met een prijs. Woningbouwcorporatie Havensteder voor de klimaatadaptieve tuin bij de ‘Spetterflat’ in Rotterdam west en Tuincentrum Ockenburgh omdat zij op de winkelvloer veel aandacht voor klimaatadaptieve maatregelen hebben en hun personeel bijscholen op het gebied van het waterbestendig inrichten van tuinen.

Bekijk hier een impressie van de middag (afspelen in Google Chrome).

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.