Sfeerelement

Brabant Water haalt energie uit water met behulp van aquathermie

6 september 2019

In mei 2019 is de Green Deal Aquathermie ondertekend. Doel van deze Green Deal is om toepassingsmogelijkheden van aquathermie in kaart te brengen én om meer bekendheid te geven aan thermische energie uit water.

Auteur: Gerben van den Broek

Ook Brabant Water maakt werk van aquathermie. Onder andere bij het Pieter van den Hoogenband zwemstadion in Eindhoven.

‘Thermische energie uit water kan een flinke bijdrage leveren aan de energietransitie in onze samenleving’, zegt Vincent de Laat, business-analist bij Brabant Water. 

Aquathermie is een verzamelnaam voor meerdere vormen van energie uit water. Daarbij moet je denken aan oppervlaktewater-, drink-, afval- en rioolwater. De Green Deal Aquathermie is een initiatief van de Unie van Waterschappen, Rijkswaterstaat en de ministeries van Economische Zaken, Infrastructuur & Waterstaat en Binnenlandse Zaken. In de afgelopen maanden zijn ook diverse andere partijen aangehaakt. Vincent de Laat: ‘Bij veel energiebronnen is het aanleggen van de infrastructuur de grootste bottleneck in de business case. Maar bij de watervoorzieningen ligt de infrastructuur er al. Dat maakt aquathermie voor veel partijen tot een interessante energiebron’.

18.000 kilometer leidingnetwerk
Brabant Water beheert in totaal zo’n 18.000 kilometer aan leidingnetwerk. ‘In de zomer warmt het water in het leidingnet op onder invloed van de buitentemperatuur en in de winter koelt het juist af’, legt Vincent de Laat uit. ‘Die temperatuurverschillen in het leidingnetwerk bieden kansen om energie op te wekken. Door een extra stuk leiding aan te leggen waar het water doorheen stroomt en hier warmtewisselaars aan te koppelen, is het mogelijk om de thermische energie uit het water te halen. 

Maar daarmee zijn we er nog niet, want de energie moet daarna ook nog kunnen worden afgegeven aan een partij. Daarbij is er op sommige momenten veel water en op andere momenten juist minder water beschikbaar. Er moet dus een goede balans worden gevonden tussen vraag en aanbod. Verder mag de kwaliteit van het drinkwater niet worden aangetast door deze processen. Er liggen dus nog behoorlijk wat uitdagingen om de potentie van deze energiebron optimaal te benutten.’

Warmte uit water
Inmiddels is het waterbedrijf bij het Pieter van den Hoogenband zwemstadion in Eindhoven volop bezig met een proef op het gebied van aquathermie. De Laat: ‘Hier onderzoeken we momenteel of we warmte uit het ruwe water aan het zwemstadion kunnen leveren. Indicatief hopen we hiermee 700.000 m3 aardgas per jaar te besparen door het ruwe water 0,5 graden af te koelen. Dat is dus een substantiële besparing. De kennis die we bij deze proef opdoen, kunnen we in de toekomst bovendien ook weer gebruiken bij andere projecten.’

Lees het volledige artikel op: www.regioinbedrijf.nl

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.