Bouwstenen water in de Omgevingswet

3 september 2019

Het Twents waternet (14 Twentse gemeenten en waterschap Vechtstromen) hebben samen met veel andere partners een belangrijke stap gezet in de voorbereiding op de Omgevingswet.

Er is uitgezocht hoe alle huidige en toekomstige watergerelateerde zaken vertaald kunnen worden in de instrumenten van de Omgevingswet. Dit is vervolgens samengevoegd in één document (handboek): Bouwstenen Water voor Omgevingswet. Hierdoor worden alle betrokkenen in gemeenten geholpen worden met het overzetten van zaken uit bijvoorbeeld het GRP naar Omgevingsvisie, -programma of –plan. Inclusief de verschillende rollen, taken en verantwoordelijkheden in de besluitvorming. En kun je beter het interne gesprek aan over het invullen van de Omgevingswet.

Klik hier om het handboek te downloaden

Voor vragen kun je altijd terecht bij het Twents waternet: www.twentswater.net.nl

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.