Nieuwsoverzicht

╼╾

Ontwikkelingen in de samenwerking in de waterketen

25 september 2019

Door Bert van Vijfeiken, VNG

Regiobezoeken 'Samenwerken aan Water'

24 september 2019

Het kernteam ziet het onder meer als zijn taak om regio’s te stimuleren, te enthousiasmeren en bij te staan. Om dat goed te kunnen doen, is het van belang te luisteren naar het geluid in de regio’s, te weten waar men tevreden over is, wat nog kan worden verbeterd en wat eventueel van het kernteam wordt verwacht.

Natuurvriendelijke oevers voor schoner water in de Rotte

23 september 2019

Voor een goede kwaliteit van het water in de Rotte is het belangrijk dat er in en om het water verschillende planten en dieren leven. Daarom legt het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard natuurvriendelijke oevers aan.

Regio's aan zet

23 september 2019

Door Ruud van Esch, Unie van Waterschappen.

Kwaliteit van bronnen voor drinkwater steeds meer onder druk

17 september 2019

Het is twee voor twaalf voor de Nederlandse drinkwaterbronnen. Onderzoekers van KWR hebben een samenvattend overzicht opgesteld van beschikbare informatie over de toestand van de bronnen en deze studie levert een zorgelijk beeld op. Vewin benadrukt daarom dat meer maatregelen om de kwaliteit van de bronnen te verbeteren absoluut noodzakelijk zijn.

Brabant Water haalt energie uit water met behulp van aquathermie

6 september 2019

In mei 2019 is de Green Deal Aquathermie ondertekend. Doel van deze Green Deal is om toepassingsmogelijkheden van aquathermie in kaart te brengen én om meer bekendheid te geven aan thermische energie uit water.

Bouwstenen water in de Omgevingswet

3 september 2019

Het Twents waternet (14 Twentse gemeenten en waterschap Vechtstromen) hebben samen met veel andere partners een belangrijke stap gezet in de voorbereiding op de Omgevingswet.

Blue Deal vertegenwoordigd op World Water Week

28 augustus 2019

De Nederlandse waterschappen bezoeken van 25 tot en met 30 augustus de World Water Week in Stockholm. Daar gaan ze in gesprek over de Blue Deal.

Leven in de Delta, gewasbeschermingsmiddelen en waterschappen

11 juli 2019

Het zomernummer van de Waterspiegel is uit. In dit nummer onder meer de visie van Deltacommissaris Peter Glas op onze delta, verschillende reacties op de Toekomstvisie gewasbescherming 2030 en aandacht voor de waterschappen in het drieluik verkiezingen. Ook blikt scheidend directeur van WML Ria Doedel vooruit en terug op ruim twaalf jaar WML. 

samenwerking REGIO'S

In Nederland wordt binnen ca. 46 regio’s actief samengewerkt binnen de waterketen. 

 MEER WETEN? KLIK HIER  

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.