Sfeerelement

Verslag Ambtelijke Bijeenkomst

28 juni 2019

Vrijdag 21 juni kwamen in de Ruimte in Utrecht de landelijke trekkers weer bijeen. Tijdens deze tweede netwerkbijeenkomst in 2019 had als thema omgevingswet en water(kwaliteit).

Als eerste werd een presentatie gegeven door Rein Smeets van Royal HaskoningDHV. Hij gaf een korte toelichting op de manier waarop de regio’s de samenwerking organiseren en inrichten op het vlak van waterketen en klimaatadaptatie. 

Daarna kwamen Jorik Chen van Waternet en Simon Handgraaf van Colibri Advies aan het woord met een toelichting over het thema omgevingswet en de wijze waarop regio’s daarmee aan de slag zijn. Jorik gaf een presentatie over Amsterdam en de regio Amstel, Gooi en Vecht. Door de verschillende rollen van Waternet hebben ze niet alleen een adviserende maar ook een sturende en schrijvende rol.

Simon besprak een aantal voorbeelden van geschreven bouwstenen voor onder andere de regio Winnet. Ook kwamen bij hem de juridische mogelijkheden richting landbouw om de waterkwaliteit te verbeteren aan bod. Hierbij de links naar de beschikbare rapporten over dit thema:

Tijdens een gezellige boottocht over de Utrechtse grachten gaf Wouter Stapel een vervolg aan zijn introductie over de menselijke factor en omgevingsvisie. Deelnemers werden uitgedaagd om gedurende de boottocht op grote platen een zelfbedachte casus gerelateerd aan dit onderwerp verder uit te werken naar: situatie, spelers en belangen, wat wringt, reflexen en wat (niet) werkt, handvatten. Met als doel aan het einde van de boottocht per casus de conclusie duidelijk te hebben.

Downloads

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.