Sfeerelement

Rijk van Maas en Waal maakt werk van klimaatadaptatie

28 juni 2019

De Regionale Klimaat Adaptatie Strategie (RAS) voor de regio Rijk van Nijmegen en Land van Maas en Waal is op woensdag 12 juni als één van de eerste regio’s officieel van start gegaan!

De ondertekening van het manifest ‘Rijk van Maas en Waal’ is door maar liefst 30 partijen een hele concrete stap naar een klimaatbestendige regio.

De Regionale Klimaat Adaptatie Strategie (RAS) voor de regio Rijk van Nijmegen en Land van Maas en Waal is op woensdag 12 juni als één van de eerste regio’s officieel van start gegaan! De ondertekening van het manifest ‘Rijk van Maas en Waal’ is door maar liefst 30 partijen een hele concrete stap naar een klimaatbestendige regio.

Tijdens de ondertekening gaven dagvoorzitter Margot Ribberink (presentator, voormalig weervrouw, ambassadeur Operatie Steenbreek en klimaatexpert), Peter Glas (deltacommissaris), Jan Willem Burgmans (Heijmans) en Rob Jaspers (de Gelderlander) hun kijk op de regionale en concrete aanpak van een klimaatbestendige regio.

Wat is een Regionale Klimaat Adaptatie Strategie? 
Een RAS geeft aan hoe de regio op de korte en lange termijn gaat werken aan een klimaatbestendige en water robuuste inrichting. Kortom een regio die bestand is tegen de gevolgen van klimaatverandering.

De afgelopen twee jaar heeft Waterschap Rivierenland met de zeven gemeenten Berg & Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Nijmegen, Wijchen, West Maas & Waal en de provincie Gelderland hard gewerkt om een breed gedragen strategie te ontwikkelen. Een strategie waar niet alleen overheden achter staan, maar ook andere partijen die actief zijn in de regio op dit terrein ondertekenden het manifest: Vitens, Ploegdriever, K3 Delta, ZLTO, De Gelderse Natuur en Milieufederatie, De Beijer Groep, Staatsbosbeheer, VHG – branchevereniging ondernemers in het groen, Spectrum Elan, Nederzand, Vierdaagsefeesten Nijmegen, Klokgroep, Stichting Landschapsbeheer Gelderland, De Bastei, Architectenbureau Elyps, Gelders Genootschap, de gezamenlijke Nijmeegse woningcorporaties, Vereniging Nederlands Cultuurlandschap, Hogeschool van Hall Larenstein, Werkgroep Milieubeheer Groesbeek enTuinbranche Nederland.

Lees het volledige artikel op waterschaprivierenland.nl

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.