Sfeerelement

De groeiende waarde van water

28 mei 2019

Rijnland en Dunea zijn ervan overtuigd dat alleen door samenwerking een duurzame toekomst kan worden ontwikkeld. We willen een proactieve rol spelen in de maatschappelijke opgaven waar we als organisaties mee te maken hebben. Daarom organiseren we gezamenlijk een symposium op 6 juni 2019.

West-Nederland is één van de kwetsbaarste delta’s van de wereld. Met 6,6 miljoen inwoners, 283 miljard bruto regionaal product en een forse concentratie van grote en middelgrote bedrijven is deze regio van grote betekenis voor de Nederlandse economie. Een goede waterkwaliteit en waterveiligheid is vanzelfsprekend voor de mensen die er wonen, werken en recreëren. Maar voor hoelang nog? Want zoetwater wordt schaars en droge voeten zijn op den duur niet vanzelfsprekend.

Onvoldoende antwoord op de toekomst
Als we geen maatregelen nemen en op dezelfde manier door blijven gaan, stevenen we af op een groot probleem. We hebben tot nu toe onvoldoende antwoord op het totaal van klimaatontwikkeling, bevolkingsgroei, de opgave van de energietransitie en circulaire economie, de digitalisering en de komst van nieuwe spelers door globalisering.

Vernieuwende bestendige oplossingen
Vanuit een strategisch oogpunt moeten we het bekende loslaten en nieuwe inzichten opdoen. Door out-of-the-box te denken, realiseren we oplossingen die we eerder niet bedacht zouden hebben. Kortom, vernieuwen in plaats van alleen verbeteren.

Collectieve beweging
De veranderingen zijn omvangrijk en de veranderingen in de inrichting van het waterbeheer in de West-Nederlandse delta kosten veel tijd. Dat betekent dat we nu aan de slag moeten om straks klaar te zijn. Daarom willen we een collectieve beweging in gang brengen. Hiervoor zoeken we nauwe samenwerking met publiek en politiek, met bedrijven en belangenorganisaties.

Kijk voor meer informatie en aanmelding op
www.groeiendewaardevanwater.nl

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.