Gemaal
Sfeerelement

Gemeenten starten gezamenlijk gemalenbeheer

15 mei 2019

Investeren in waterkwaliteit begint met samenwerken!

Delft, Pijnacker-Nootdorp en Leidschendam-Voorburg gaan intensief samenwerken bij het beheer en onderhoud van gemalen en persleidingen van de riolering. Daarmee investeren zij in waterkwaliteit en de gemalen. Zo ontstaan mogelijkheden om het gemalenbeheer nog beter uit te voeren. De colleges van B&W in de drie gemeenten besloten op14 mei 2019 om met het gezamenlijke gemalenbeheer te starten. 

Samenwerken loont!
Het waarborgen van goed onderhoud en beheer van de gemalen en persleidingen wordt steeds complexer. Monteurs hebben een veel bredere taak gekregen en ICT speelt een steeds belangrijkere rol. Vakmensen zijn moeilijk te vinden. Door samen te werken is de aanwezige kennis en ervaring makkelijker te delen en over te dragen en ontstaat tijd om meer specialistisch naar de gemalen te kijken. Dat maakt het werk professioneler, aantrekkelijker en uitdagender en zorgt voor meer duidelijkheid in de dagelijkse uitvoering. Ook als het werkgebied groter wordt.

Door de samenwerking verwachten de gemeenten op termijn beter bestand te zijn tegen klimaatveranderingen door gemalen slimmer in te zetten bij specifieke regenbuien. Door gemalen optimaal te beheren blijven ze langer in gebruik en kan uiteindelijk ook bespaard worden op kosten. 

Start
Er komt één gezamenlijke onderhoudsdienst voor alle gemalen en transportleidingen voor afvalwater. Pijnacker-Nootdorp gaat deze taak voor de drie aangesloten gemeenten uitvoeren. Het gezamenlijk gemalenbeheer start begin junivanaf een eigen locatie: de Gemeentewerf aan de Ambachtsweg 1 in Pijnacker-Nootdorp. 

Netwerk Afvalwaterketen Delfland
De nieuwe samenwerking komt voort uit het Netwerk Afvalwaterketen Delfland (NAD). In het NAD werken 12 gemeenten, 2 drinkwaterbedrijven en het waterschap samen aan eenbetrouwbare, betaalbare, toekomstbestendige en duurzame afvalwaterketen. In delange termijn visievan het NADvoor 2050,werken partijen steeds nauwer met elkaar samen. 

Nu al zijn meerdere andere NAD gemeenten geïnteresseerd om hun gemalenbeheer in de samenwerking onder te brengen. De focus voor het gezamenlijk gemalenbeheer ligt eerst op het zorgen voor een goed lopende samenwerking en het verder professionaliseren van de organisatie. Op termijn kunnen andere NAD gemeenten aansluiten.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.