Weiland vol mais
Sfeerelement

Struviet uit rioolwater als meststof voor mais

14 mei 2019

Waterschap Vallei en Veluwe levert de grondstof, struviet, voor precisiebemesting van mais. Op dit moment worden de eerste percelen ingezaaid en tegelijkertijd bemest.

Timac Agro, producent, bewerkt struviet tot meststof. Tegelijkertijd wordt de kwaliteit van de struviet behouden. Struviet lost niet op in water waardoor de meststof niet uitspoelt in grond- en oppervlaktewater. Het komt beschikbaar door zuurvorming van het kiemende plantje en zo direct bij de wortel. Daardoor heeft het geen negatief effect op de waterkwaliteit of bodemleven. Een primeur op meerdere fronten.

“Grote opgaven als de klimaatverandering, energietransitie en de circulaire economie, zijn doorgedrongen tot ons werkveld.  Stapsgewijs werken we toe naar een volledig circulair denkende en opererende organisatie. Het is mooi om te zien dat deze grondstof een toepassing krijgt die aan meerdere doelen bijdraagt. Mais krijgt met de toepassing van ons struviet een goede start zonder dat dit de waterkwaliteit of bodem negatief beïnvloed.” - Dirk-Siert Schoonman, bestuurslid Waterschap Vallei en Veluwe

Terugwinnen van grondstoffen
Waterschap Vallei en Veluwe gelooft in ‘de circulaire economie’, in het gezamenlijk creëren van waardeketens, waarbij afval van de één, grondstof voor een ander is. We winnen steeds meer grondstoffen terug uit ons rioolwater. Waaronder fosfaat in de vorm van Struviet. Fosfaat is één van de belangrijkste nutriënten, maar wereldwijd een eindige grondstof.

Physiostart P Plus
Het bedrijf Timac Agro maakt met de teruggewonnen struviet (fosfaat) de meststof Physiostart P Plus. Bijzonder is dat de meststof gebruikt kan worden binnen de derogatiewetgeving die geldt voor veehouders. Voor het waterschap is het niet alleen belangrijk dat de grondstof wordt hergebruikt maar ook de wijze waarop. Door een specifiek proces van verhitten en fijnmalen ontstaat een mestkorrel die niet uitspoelt in water en dat is belangrijk voor de waterkwaliteit waar het waterschap verantwoordelijk voor is. Bovendien wordt door de precisiebemesting, de kans op overbemesting kleiner.

Struviet uit rioolwater
Op de rioolwaterzuivering in Apeldoorn reinigt Waterschap Vallei en Veluwe het rioolwater van Apeldoorn en omstreken. De bestanddelen om struvietkorrels te vormen zijn van nature in rioolwater aanwezig. Struviet bestaat onder andere uit voor de landbouw waardevolle grondstoffen Fosfaat en stikstof.  De struviet wordt uit rioolwater volgens een nieuw proces gecontroleerd gevormd in een tank op de zuiveringsinstallatie van het waterschap. Deze struvietkorrels worden vervolgens geoogst en geleverd aan een afnemer.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.