Kikker in het water
Sfeerelement

Waterkwaliteit en biodiversiteit meten met citizen science

9 mei 2019

Tijdens de Week van ons Water van 1 t/m 12 mei staat ook een vorm van citizen science centraal: waterdiertjes tellen. Deze data kan de waterschappen veel inzicht geven over de waterkwaliteit en biodiversiteit in kleinere wateren.

Op de website Waterdiertjes.nl kunnen vrijwilligers het hele jaar door aangeven welke beestjes zij in het water hebben gevonden. Bijvoorbeeld in een sloot in de buurt. Dat doen ze aan de hand van een lijst met de meest voorkomende soorten waarmee ze de beestjes kunnen herkennen.

Nuttig voor monotoring
Ecologen van de waterschappen kunnen deze informatie gebruiken voor de monitoring van het water. Blijkt uit de metingen dat het er slecht voor staat met de waterkwaliteit in een bepaald gebied? Dan kunnen de waterschappen hier meer aandacht aan geven.

Matthijs Begheyn, een van de bedenkers van het project: “Vorig jaar zijn we gestart met dit platform om te kijken of het werkt. Uit onderzoek blijkt nu dat de data van de vrijwilligers veel overeenkomsten vertonen met die van de professionals. Geschikte en betrouwbare data dus.”

Meer inzicht in kleine wateren 
De waterschappen richten hun metingen en maatregelen vooral op de grotere wateren, zoals rivieren en meren. Ook vanuit de Kaderrichtlijn Water ligt de focus hierop. De data die vrijwilligers in hun eigen buurt verzamelen, kan zorgen voor meer inzicht in het kleinere waternetwerk van slootjes, vijvers en beekjes.

Begheyn: “De kleine watertjes zijn het minst aangetast door vervuiling. Daarom kunnen juist deze wateren een grote bijdrage leveren aan de biodiversiteit. Waterdiertjes tellen is daarom erg nuttig en het leidt ook tot meer besef: bijvoorbeeld dat je door een natuurlijke vijver in je tuin aan te leggen al enorm kunt helpen.”

Waterdiertjes.nl is een initiatief van GLOBE Nederland, in samenwerking met onder andere de Unie van Waterschappen. Het project is gefinancierd door STOWA en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.