Sfeerelement

Ravelijnlezing 2019
Water, strategische verbinder van de Delta

8 mei 2019

Op donderdagmiddag 23 mei aanstaande vindt de 11e editie van het jaarlijks terugkerende kennis- en netwerkevent de Ravelijnlezing plaats met als titel ‘Water, strategische verbinder van de Delta’. De Ravelijnlezing vindt ook dit jaar weer plaats in Theater De Maagd in Bergen op Zoom.

Stichting Ravelijnlezing kiest jaarlijks voor een onderwerp dat actueel is in de Deltaregio, doordat het kansen en uitdagingen biedt voor de triple helix: overheid, ondernemers en onderwijs. Dit jaar staat het thema ‘water’ centraal. Een thema dat zowel letterlijk als figuurlijk een bindende en verbindende rol speelt in de Vlaams-Nederlandse Deltaregio.

Bedreigingen en kansen
Water biedt kansen voor ontwikkeling terwijl de natuur tegelijkertijd van ons vraagt bewust(er) met water om te gaan - niet alleen op het gebied van beschikbaarheid, maar ook wat kwaliteit en veiligheid betreft. Daar staat tegenover dat water evengoed een bedreiging kan vormen als we onszelf er niet goed tegen (blijven) wapenen en de signalen die de natuur ons geeft, negeren. Welke stappen moeten we nemen om het hoofd boven water te houden? En welke kansen biedt water om in de toekomst het wonen, werken en recreëren in de Deltaregio nóg beter te maken?

Sprekers
Op 23 mei aanstaande duiken drie topsprekers met de aanwezigen de diepte in om water als strategische verbinder van de Delta voor het voetlicht te brengen. Peter Glas, Deltacommissaris van Nederland, presenteert zijn langetermijnvisie voor de Delta.

Welke stappen moeten er door ondernemers, overheid, onderwijs én burgers gezamenlijk gezet worden om de Deltaregio als prettig woon-, werk- en recreatiegebied ook in de toekomst te kunnen waarborgen? Rijksbouwmeester Floris Alkemade zal een toekomstbeeld schetsen van ons landschap waarin we de gevolgen van de invloed van water onherroepelijk gaan terugzien. Lieselotte Kruf, directeur van de Dommelsche Bierbrouwerij, laat zien hoe Dommelsch en moederbedrijf AB InBev slim omgaan met water in relatie tot de duurzaamheidsambities van het bedrijf. Het dagvoorzitterschap is in handen van journalist en presentator Susanne de Kroon.

Het programma wordt omstreeks 17:00 uur afgesloten met een netwerkborrel, waar de aanwezigen onder het genot van een hapje en drankje kunnen napraten over deze inspirerende middag.

Aanmelding
De Ravelijnlezing is vrij toegankelijk, maar vooraanmelding via de website is vereist. Daar is tevens meer informatie te vinden over het programma en alle sprekers: www.ravelijnlezing.nl​
Het programma start om 15:00 uur (inloop vanaf 14:15).

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.