Sfeerelement

Waterschappen en Rijkswaterstaat werken slim samen bij droogte

2 mei 2019

De waterschappen en Rijkswaterstaat slaan de handen ineen om de gevolgen van droogte te minimaliseren, zonder dat dit ten koste gaat van de waterveiligheid. Een mooie uitdaging waarvoor de secretaris-directeuren van de waterschappen en de hoofdingenieur-directeuren van Rijkswaterstaat op 17 april bij elkaar kwamen.

De dag begon met de spelvorm ‘Over de streep’ waarbij de aanwezigen moesten nadenken over prikkelende vragen. Bijvoorbeeld: wie heeft er afgelopen zomer de tuin gesproeid? De vragen gaven meteen genoeg gespreksstof. Ook de presentatie van hydroloog Niko Wanders over de oorzaak en gevolgen van droogte en de menselijke reactie daarop, prikkelde de aanwezigen.

Concrete maatregelen 
Daarna was er een rollenspel. Daarin dacht iedereen na over 3 concrete maatregelen die meegenomen kunnen worden in een eventueel toekomstig droogteprogramma. Eén van de maatregelen die werden genoemd was het bufferen en vooral vasthouden van water in Rijks- en regionale wateren en waar mogelijk in natuurgebieden. De landelijke verdringingsreeks bij watertekort werd toegepast en er werd voorgesteld ook per regio een meer specifieke verdringingsreeks te ontwikkelen, of om redeneerlijnen regionaal te bespreken.

Voorlichting en campagnes
Verder werd gedacht aan het verminderen van waterverbruik door bijvoorbeeld hogere waterbelasting voor wie meer dan gemiddeld verbruikt. Ook voorlichting en campagnes werden voorgesteld om het waterverbruik te verminderen. Daarnaast werd verandering van teelten genoemd,  de aandacht voor de ruimtelijke consequenties die droogte heeft voor watervasthouden, en vooral goede activiteiten op de goede plek.

Waarom deze bijeenkomst? 
Jaarlijks komen de secretaris-directeuren en hoofdingenieur-directeuren bij elkaar om te netwerken en met elkaar van gedachten te wisselen over een inhoudelijk thema. Want als je elkaar kent, worden er sneller samenwerkingskansen gezien. Het verleden heeft aangetoond dat dit ook gebeurt en dat op bijna alle onderwerpen Rijkswaterstaat en de waterschappen elkaar goed weten te vinden.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.