Sfeerbeeld bijeenkomst Utrecht6
Sfeerelement

Sfeerbeeld collegiaal bezoek De Meierij

1 april 2019

Op donderdag 21 maart werd er door een afvaardiging van het kernteam een bezoek gebracht aan Oirschot. In een kleinschalig gezelschap vond op deze dag een nuttige uitwisseling plaats met regio De Meierij. 

Namens het kernteam van Samenwerken aan Water waren Hein van Stokkom, Peter Derk Wekx, Hendrik Jan IJsinga en Ruud van Esch aanwezig.  

Wethouder Esther Langens gaf namens de ontvangende gemeente in de inleidende presentatie aan dat in Oirschot water in de prioriteitenlijst na energie geplaatst is. Water vraagtaandacht bij piekbuien, in geval van droogte en bij het opstellen van stresstesten. Geconcludeerd werd dat de politieke aandacht sterk afhankelijk is van de aard van het gebied.

Alle betrokken gemeenten in de regio De Meierij hebben te maken met (vervangings)investeringen en het afkoppelen bij herinrichting van delen van de gemeente. Vanuit de verschillende aandachtsgebieden komt alles uiteindelijk weer samen in het Hemelwaterstructuurplan. De inrichting van het plan, zowel qua structuur als op het gebied van middelen, moet nog verder ontwikkeld worden.

In het gebied van De Meierij wijkt de dynamiek van de gemeente Den Bosch af van het gemiddelde. Echter zonder dat er intrinsieke verschillen ontstaan. Sinds 2018 is drinkwaterbedrijf Brabant Water aangesloten bij samenwerking tussen de gemeenten en waterschappen.  

De regio is bereid om de ervaringen te delen met andere regio’s op een bijeenkomst van de ambtelijke trekkers. Het doorbreken van landelijke barrières staat dan ook hoog op de agenda. 

In de door de regio opgestelde Watervisie werkeenheid De Meierij wordt de richting aangeven, men houdt werksessies en deelt kennis. Verder is er geen directe link met budgetten en capaciteit van de organisaties. 

De regio ziet het belang om door o.a. het aangaan van partnerschappen en het inzetten van trainees bij elkaar ‘in de keuken’ te kijken. Bijvoorbeeld bij vraagstukken als klimaatadaptatie. Met de getoonde Watervisie zalregio De Meierij ook na 2020 de samenwerking in de waterketen voortzetten.

De delegatie was onder de indruk van de plannen en bereikte resultaten in de regio De Meierij. Het is duidelijk dat doelmatigheid vooral bereikt kan worden door samen te doen.

Kerk

Projectnaam

Lorem ipsum dolor sit amet

Bekijken

Projectnaam

Lorem ipsum dolor sit amet

Bekijken

Projectnaam

Lorem ipsum dolor sit amet

Bekijken

Projectnaam

Lorem ipsum dolor sit amet

Bekijken

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.