Plas regen
Sfeerelement

Rotterdam wordt steeds groener en meer hoosbuiproof

3 april 2019

Op veel plekken in Rotterdam werken het hoogheemraadschap en de gemeente al samen met bewoners en andere partijen om de stad regen- en klimaatbestendig te maken.

Deze Rotterdamse aanpak werkt, maar meer is nodig om de stad ook in de toekomst leefbaar te houden. Daarom heeft het algemeen bestuur van Schieland en de Krimpenerwaard op 27 maart besloten bij te dragen aan twee bijzondere projecten. 

Robert Fruinstraat hoosbuiproof 
In de Robert Fruinstraat in de wijk Middelland wordt de komende jaren het riool en het elektriciteitsnet vervangen. Een kans om een mooiere, betere en duurzamere straat terug te leggen door de plannen met wensen van de bewoners te combineren. Zo komt er meer groen en ruimte om het water op te vangen, waardoor het schone regenwater niet het riool in hoeft. Dak- en straatoppervlak ter grootte van een voetbalveld wordt zo aangepakt. In de nieuwe situatie zakt het water deels ter plekke in de bodem, deels komt het terecht in een ondergrondse waterbel. Met een handpomp kunnen bewoners het water later weer oppompen – goed voor het groen in tijden van droogte. Slimme combinaties, waar het waterschap graag aan bijdraagt.

Waterbergend dak in hartje centrum 
Niet alleen actie op straatniveau: bovenop de centrale hal van gebouw de Delftse Poort (naast station Rotterdam Centraal) wordt een waterbergend dak aangelegd met diverse planten en grassen, bijenkasten en vogelbroedplaatsen.  Dankzij bufferruimte voor duizend badkuipen aan regenwater helpt dit groenblauwe dak straks bij het tegengaan van wateroverlast in de omgeving. Met het extra groen – goed voor mens en dier – draagt het bovendien bij aan een aantrekkelijke leefomgeving. Naar verwachting is de aanpak van dit (letterlijke) hoogstandje in de eerste helft van jaar afgerond.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.