Putdeksel met smiley
Sfeerelement

Gemeente Wijk bij Duurstede blij met uitkomsten onderzoek nieuw Water- en Rioleringsplan

31 januari 2019

Er zijn meer dan 200 reacties ontvangen op de enquête over het nieuwe Water- en Rioleringsplan. Hier is hele nuttige informatie uit gehaald die in de komende maanden verder zal worden uitgewerkt. 

Enkele uitkomsten

  • De inwoners geven aan dat het belangrijkste van de riolering is dat deze goed functioneert en duurzaam is. Daarna komen in volgorde van belangrijkheid: hygiëne, goedkoop (lage rioolheffing), naleven verplichtingen, uitstraling (geen water op straat). 
  • Bij 94% van de inwoners is bekend wat zij op het riool mogen lozen. Toch geeft 42% van de inwoners aan hier wel meer uitleg over te willen ontvangen.
  • Het grootste deel van de inwoners vindt het acceptabel dat er na een zware regenbui water op straat blijft staan (88%). 
  • Bijna 78% van de inwoners werkt mee met het op eigen terrein verwerken van hemelwater. De meerderheid hiervan doet dit alleen als het voor iedereen wordt verplicht. 
  • De inwoners geven een gemiddeld rapportcijfer van een 7,4 voor de rioleringszorg.

Alle meldingen bekijken
In de vragenlijst is de mogelijkheid opgenomen om aan te geven of de respondent (grond)wateroverlast ervaart. Wat hiervan de oorzaak is heeft veel te maken met lokale omstandigheden. Hier kunnen geen algemene conclusies uit getrokken worden. Alle meldingen worden daarom goed geanalyseerd. Mogelijk wordt er nog contact opgenomen met de respondent. Let op: er kan enige tijd nodig zijn om alle meldingen goed te analyseren. 

Vragen en opmerkingen
In de vragenlijst ook gevraagd om opmerkingen. Veel opmerkingen hadden betrekking op het betegelen van tuinen, zoals “Steeds meer mensen om ons heen verharden de laatste jaren hun voor- en zelfs achtertuin. Zijn hiervoor geen regels vanuit de gemeente?”. Dit is een onderwerp dat terug zal komen in het Water- en Rioleringsplan. Ook kwamen er reacties over de kosten en rioolheffing, zoals “Meer transparantie over de besteding van de gelden.” 

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.