Sfeerelement

Oss heeft ook op gebied van klimaatadaptatie baat bij watersamenwerking

29 maart 2019

Watersamenwerking As50+ is een regio in Nederland waarbij gemeentes en waterschap samenwerken op het gebied van water. Oss maakt samen met het waterschap Aa en Maas en de gemeentes Bernheze, Boekel, Landerd, Meierijstad en Uden deel uit van deze samenwerking.

Resultaat
Frank Geenen, adviseur buitenruimte en water bij de gemeente Oss, is blij met de samenwerking. “We hebben in de afgelopen jaren door samenwerking aanzienlijke kostenbesparingen gerealiseerd voor bewoners, zo’n tien miljoen euro in totaal.” Maar er zijn meer voordelen van samenwerken: naast Kostenbesparing zijn er nog twee K’s van belang: Kwetsbaarheid verminderen en Kwaliteit verbeteren. Dat realiseert As50+ door kennisdeling en het gezamenlijk oppakken van grote werkzaamheden, zoals onderhoud aan de riolering.

Op het gebied van klimaatadaptatie hebben de partijen contact gezocht met Operatie Steenbreek om samen de 250.000 inwoners van de regio te inspireren hun tuinen te vergroenen.

Inmiddels zijn er met een actie ruim 600 regentonnen geplaatst en hebben 1500 mensen een tuintegel omgeruild voor een plant. Volgens Geenen zou de gemeente Oss daarnaast de resultaten van de klimaatstresstest kunnen uitbreiden naar de regio. “Op die manier kun je de risicodialogen breder oppakken. De GGD, de veiligheidsinstanties en het waterschap zijn niet alleen actief in Oss, maar in de hele regio As50+. Door gezamenlijk op te trekken, kunnen we nog meer bereiken voor een klimaatadaptieve regio.” De volgende stap is het testen van bestemmingsplannen op klimaatrobuustheid en het organiseren van klimaatateliers.

Leerpunten
Geenen: “Iedereen heeft het druk. Er is al veel aandacht voor energie en veiligheid en dan nu ook weer voor klimaatadaptatie”. Het is volgens hem soms lastig om iedereen bij elkaar te krijgen voor een klimaatrobuuste regio. Daarom adviseert hij: “Zoek elkaar op! Heel Nederland is met dit onderwerp bezig. Je hoeft niet zelf te bedenken welke maatregelen je kunt treffen, je hoeft ze alleen maar toe te passen”.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.