Sfeerelement

Waterschap, verhuurders en gemeente onderzoeken warmtenet met restwarmte uit afvalwater voor Deventer wijken

29 januari 2019

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta), woningcorporaties Rentree en Woonbedrijf ieder1, particulier verhuurder Eigen Bouw en gemeente Deventer gaan gezamenlijk onderzoek doen naar een warmtenet op basis van restwarmte uit de rioolwaterzuiveringsinstallatie in de Deventer wijk Zandweerd. Daarvoor hebben ze vrijdag 25 januari een intentieovereenkomst getekend.

In 2050 moeten alle woningen in Nederland aardgasvrij zijn. Daarvoor zijn alternatieve en innovatieve manieren van warmtevoorziening nodig. De inzet van restwarmte uit de rioolzuiveringsinstallatie bij Zandweerd is kansrijk als duurzame warmtebron. De betrokken partijen onderzoeken of en zo ja hoe een warmtenet in Zandweerd haalbaar is. Provincie Overijssel ondersteunt financieel de eerste fase.

Wijk voor wijk
De gemeente, Woonbedrijf ieder1, Rentree, De Marken, Eigen Bouw, Enexis Groep en de provincie Overijssel werken samen om wijk voor wijk de bestaande woningen van aardgas af te krijgen. Zandweerd is de eerste Deventer wijk waar partijen samenwerken, te beginnen met het onderzoeken of een warmtenet hier haalbaar is. Onderzocht wordt ook of het warmtenet is uit te breiden naar particuliere woningen en delen van Borgele, Platvoet, Voorstad en Keizerslanden.

Vooruitstrevend
Wethouder milieu Carlo Verhaar: “We werken in Deventer goed samen met verhuurders, provincie en waterschap. We gaan samen voor betaalbaar wonen met duurzame energie. De waterzuivering biedt een kans die het onderzoeken waard is.” Doel is dat het warmtenet toegankelijk is voor andere duurzame warmteleveranciers, voor bestaande bouw en de nieuwbouw in de Tuinen van Zandweerd.

Thermische energie uit afvalwater
Karst Spijkervet, Dagelijks Bestuurslid WDODelta: “Wij werken aan de verduurzaming van onze eigen voorzieningen en leveren graag ook een bijdrage aan de grotere maatschappelijke opgave richting aardgasvrij." Daarom zijn wij blij met dit onderzoek, waarbij restwarmte uit gezuiverd rioolwater ingezet kan worden om uiteindelijk woningen en andere gebouwen in de wijk te verwarmen.

Verhuurders
Aerdt Nijland, namens de deelnemende verhuurders: “Door samen op te trekken bij de renovatie van onze huurwoningen, creëren we meer volume en kunnen we grotere stappen zetten op weg naar een duurzaam woningbezit. Zo kunnen we nog meer bewoners een comfortabele, betaalbare en toekomstbestendige woning bieden”. Is het warmtenet haalbaar, dan is in de toekomst ook de aansluiting van de huurwoningen op het warmtenet mogelijk.

Netbeheer
Gemeenten moeten de regie nemen in de energietransitie. Voor de verduurzaming van warmte en elektriciteit in de wijken is goede samenwerking met energiepartners noodzakelijk. De gemeente Deventer heeft vandaag met Enexis Netbeheer en dochteronderneming Enpuls (gericht op duurzame energieoplossingen) daarvoor ook een convenant getekend.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.