Sfeerelement

Waterschap Vechtstromen ‘omarmt’ de drol

29 januari 2019

Waterschap Vechtstromen is gestart met de campagne #waarblijftmijndrol. Het is een bewustwordingscampagne voo het werk op de zuiveringen.

Ooit hebben ze op de Hulsbeekdag in Oldenzaal een spandoek opgehangen met de slogan “waar blijft mij drol”. Dit zorgde voor leuke gesprekken over het werk op de zuivering.

Vervolgens hebben ze dit uitgebouwd en er ook de website waarblijftmijndrol.nl aan gekoppeld die nu online is. Je vindt daar allerlei leuke weetjes en feiten en er is ook een actie waarbij mensen een jaar lang gratis toiletpapier kunnen winnen van The Good Roll. Daarnaast is ook een aantal auto’s van Vechtstromen inmiddels van de opvallende slogan voorzien.

Open dagen
Vechtstromen beheert in totaal 23 zuiveringen in Twente en Drenthe. 
Op de Sumpel in Almelo wordt op zaterdag 16 februari een open dag gehouden, van 12.00 tot 16.00 uur, met waterproefjes en ander vertier. En met uitleg van Harold de Boer en zijn collega’s.

Zaterdag 9 maart is er een open dag op de zuivering in Coevorden. Ook daar is het van 12.00 tot 16.00 uur.  

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.