NAP peil
Sfeerelement

Kamerdebat over de droogte van 2018

25 februari 2019

Op 13 februari debatteerde de Tweede Kamer met minister Cora Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en minister Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) over de droogte van 2018. Daarbij waren veel complimenten voor de waterschappen.

Het debat was op 4 september vorig jaar aangevraagd door D66. Tijdens het debat complimenteerden bijna alle Kamerleden de waterschappen en Rijkswaterstaat met hun inzet vorig jaar. De ministers sloten zich hierbij aan.

Lessen trekken
Wel waren er vragen aan de ministers welke lessen getrokken kunnen worden uit de aanpak van het afgelopen jaar om het crisisproces te verbeteren en het watersysteem robuuster te maken. VVD wilde weten of alle problemen nu opgelost zijn. 50Plus vroeg de minister of er kritieke momenten zijn geweest tijdens de droogte. SP vroeg welke permanente schade er opgetreden is aan de natuur.

Lage grondwaterstanden
CDA vroeg naar de signalen van de waterschappen in het oosten en zuiden van het land die verwachten dat in het voorjaar opnieuw problemen zullen optreden. De grondwaterstanden op de hoge zandgronden zijn namelijk nog erg laag. De verwachting is dat dit rond 1 april nog niet is hersteld.

Verbetervoorstellen 
PVV en SGP vroegen de ministers om meer duidelijkheid aan partijen te verstrekken over de verdringingsreeks. Ook wilde de SGP weten of in de toekomst eerder opgeschaald kan worden, op het moment dat er problemen op de hoge zandgronden optreden. Minister Van Nieuwenhuizen gaf aan dat de Beleidstafel Droogte bezig is met een evaluatie van vorig jaar en werkt aan verbetervoorstellen. De verdringingsreeks is daar een onderdeel van. Het heeft goed gewerkt, maar een nadere afbakening is noodzakelijk. De Beleidstafel zal ook inzichtelijk maken hoe groot de schade aan natuur en landbouw is. De uitkomst van de beleidstafel wordt naar de Kamer gestuurd.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.