Weiland met koeien
Sfeerelement

Delfland gaat zoet water behouden, omgeving profiteert

23 februari 2019

Weet u het nog? De droogte van afgelopen zomer? Dat zal in de toekomst ongetwijfeld vaker voorkomen.

Het algemene bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland heeft vandaag ingestemd met de realisatie van het project S.C.H.O.O.N. S.C.H.O.O.N. staat voor SChoonmaken effluent en Hergebruik voor Oppervlaktewater Op Natuurlijke wijze.

“Delfland vindt het vanuit zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid én met het oog op actuele en toekomstige ontwikkelingen belangrijk om medicijnresten en andere ongewenste stoffen uit het water te verwijderen. Bovendien vinden we het belangrijk om dit extra gezuiverd afvalwater (= zoet water) te behouden voor het gebied. Zo dragen we bij aan sluiting van de kringloop en spelen we in op perioden van langdurige droogte.”, vertelt hoogheemraad Marcel Houtzager. “Kortom, duurzame zoetwatervoorziening en hergebruik van zoet water waardoor we meer zelfvoorzienend zijn en in de zomer minder gebruik hoeven te maken van water uit het Brielse Meer.”

Zoetwaterfabriek
Om afvalwater te kunnen hergebruiken heeft Delfland op afvalwaterzuivering De Groote Lucht in Vlaardingen met de pilot ‘Zoetwaterfabriek’ onderzocht hoe het afvalwater, vooral tijdens de zomermaanden, nog schoner kan worden gemaakt. 

Daarvoor zijn verschillende zuiveringsmethoden uitgeprobeerd, gemeten hoe effectief die extra zuivering is en afgezet tegen maatschappelijk verantwoorde kosten. Daaruit is gebleken dat de beste techniek voor deze toepassing een extra zuivering met ozon en zand is.

Waterharmonica
Vanuit de Zoetwaterfabriek wordt het schone, maar ‘levenloze’ water ingelaten in het poldersysteem, waar het weer ‘gevitaliseerd’ wordt. Daarvoor wordt het gebied rondom het Vlaardingse natuurgebied De Rietputten ingericht als Waterharmonica. Dit is een moerasgebied waar het water op een zigzaggende manier (zoals bij een harmonica) door riet en waterplanten wordt geleid. Op deze manier is het water lang genoeg onderweg om de natuur zijn werk te laten doen. Zo wordt natuurlijk water gemaakt met zo’n hoge kwaliteit dat het verantwoord kan worden ingezet in sloten en vaarten, maar ook in de zwemplas van de Krabbeplas.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.