Sfeerelement

Waterketenvisie 2030: Samen schakelen naar een toekomstbestendige Waterkring West

22 februari 2019

Op 22 februari 2018 is door de partners binnen Waterkring West een nieuwe samenwerkingsovereenkomst afgesloten (met een looptijd tot en met 2021). 

Naast de gemeenten en het waterschap zijn daarmee ook de waterbedrijven Brabant Water en Evides formeel aangesloten bij de samenwerkingsregio. Om deze reden en vanwege het feit dat er nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen op Waterkring West afkomen, is een Lange Termijnvisie opgesteld. Deze Lange Termijnvisie op de waterketen geeft inhoudelijk richting aan de samenwerking tot 2030 en bevat hiermee een toekomstbeeld en de gedroomde positie van de waterkring daarin. 

Het is een gezamenlijk beeld, gedeeld door alle betrokkenen, dat kort en krachtig beschreven is in het visiedocument ‘Waterketenvisie 2030: Samen schakelen naar een toekomstbestendige Waterkring West’. In deze visie wordt beschreven hoe samen gewerkt wordt aan een optimale inrichting van de totale waterketen en gebouwd wordt aan een toekomstbestendig systeem. De leefbaarheid van de omgeving staat hierbij centraal en gestreefd wordt naar een zo hoog mogelijke waarde van water.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.