Sfeerelement

Uitreiking WOW-prijs voor Beste Samenwerking 2019

22 februari 2019

Elke twee jaar reiken we de WOW-prijs voor Beste Samenwerking uit. Op donderdag 19 september 2019 wordt de prijs uitgereikt op de landelijke WOW-dag.

De inzendingen worden beoordeeld door een jury. De jury hanteert vier criteria:

  • Diversiteit en intensiteit van de samenwerking
  • Realisatie/ bewezen effect van de samenwerking
  • Mate van duurzaamheid/ innovativiteit van de samenwerking
  • Kopieerbaarheid van de samenwerking

Op deze pagina zie je filmpjes van de genomineerde projecten van voorgaande jaren.

De jury bestaat dit jaar uit: 

  • Sietske Poepjes (gedeputeerde Provincie Fryslân)
  • Renze van Houten (directeur drinkwater, riolering en afvalwater Waternet)
  • Arno Valkhof (directeur netwerkmanagement Rijkswaterstaat Oost-Nederland)
  • John Goedee (bijzonder hoogleraar ketensamenwerking Tilburg University)

WOW-publieksprijs
Nieuw dit jaar is de WOW-publieksprijs. Naast een prijs die wordt toegekend door de jury van 10.000 euro krijgt iedereen een stem voor de publieksprijs van 5.000 euro. Blijf op de hoogte via www.platformwow.nl of schrijf u in voor de nieuwsbrief.

In aanmerking komen voor de prijs
Aanmelden voor de prijs kan via het aanmeldfomulier tot uiterlijk 31 mei 2019.
U meldt u hier dus aan voor de prijs en niet om aanwezig te zijn bij de prijsuitreiking. Wilt u naar de prijsuitreiking, meld u dan aan voor de landelijke WOW-dag (nu nog niet mogelijk).

Kent u een inspirerend project waarvan u vindt dat deze de WOW-prijs moet winnen? Geef dit dan aan via: ronald.wielinga@platformwow.nl.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.