Sfeerelement

Oegstgeest en Rijnland ondertekenen samenwerkingsagenda

20 maart 2019

Op vrijdag 15 maart hebben Jeroen Haan, hoogheemraad bij het hoogheemraadschap van Rijnland en Jan Nieuwenhuis, wethouder van de gemeente Oegstgeest een strategische samenwerkingsagenda tussen de gemeente en het waterschap getekend.

In deze samenwerkingsagenda spreken de beide overheden af op welke thema’s en hoe zij willen samenwerken aan een betere leefomgeving.

Betere leefomgeving
De aandacht gaat onder andere uit naar de waterkwaliteit van de Klinkenbergerplas. Wethouder Jan Nieuwenhuis: “De Klinkenbergerplas heeft een belangrijke functie als recreatieve voorziening in Oegstgeest. Daarom is de omgeving van de plas vorig jaar opnieuw ingericht. Maar het is ook van belang dat er wel gezwommen kan worden. Dat blijft een hele uitdaging, zeker in een mooie, warme zomer. Daarom ben ik blij dat we met elkaar hebben afgesproken dat we daar doorlopend aan blijven werken.”

Voorkomen overlast door klimaatverandering
Door klimaatverandering is de kans op extreme buien en daarmee wateroverlast groter geworden. Het is belangrijk hierop te anticiperen en ervoor te zorgen dat ook in de toekomst het water op een goede manier kan worden opgevangen en afgevoerd. Dit betekent dat er aanpassingen  en voorzorgsmaatregelen getroffen moeten worden om beter om te kunnen gaan met de gevolgen van klimaatverandering. Jeroen Haan van het Waterschap:  “Door klimaatverandering staan we voor grote uitdagingen in het waterbeheer. Het waterschap kan deze uitdagingen niet alleen aan. Oegstgeest kan bijvoorbeeld helpen door in de inrichting van de openbare ruimte rekening te houden met klimaatverandering. Met de klimaatstresstest die we gezamenlijk uitvoeren kunnen we zien welke maatregelen nodig zijn om droge voeten te houden. Wat telt is de goede samenwerking met de gemeente. Want we hebben elkaar echt nodig.”

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.