Sfeerelement

KlimaatTop Zuid genomineerd voor gouden giraffe

20 maart 2019

De KlimaatTop Zuid is genomineerd voor de Gouden Giraffe award. Een nationale prijs voor het beste zakelijke event met impact.

De komende tijd gaan we de klimaatuitdagingen aanpakken. Andere en nieuwe energiebronnen gebruiken, minder uitstoot produceren en grondstoffen hergebruiken zijn slechts een paar voorbeelden van oplossingen. Daarom is in 2018 KlimaatStroom Zuid gelanceerd, een samenwerkingsverband dat verschillende sectoren met elkaar verbindt, dit netwerk zichtbaar maakt en ideeën en initiatieven deelt. We maken de klimaataanpak concreet en komen samen tot de beste ideeën én oplossingen. Oftewel, minder praten en meer doen! Deze samenwerking binnen de 3 zuidelijke provincies kan rekenen op een trotse en enthousiaste aanhang.

De KlimaatTop Zuid vond plaats op 4 juni 2018 in de FutureDome (oude koepelgevangenis in Breda). Vertegenwoordigers van ruim 80 overheden, 100 maatschappelijke organisaties en 130 bedrijven hebben die dag afspraken gemaakt over allerlei acties om klimaatverandering het hoofd te bieden en slimmer om te gaan met energie. Met 800 deelnemers was de top in de FutureDome niet alleen groot succes, de top heeft dermate impact gemaakt dat deze kan worden beschouwd als de start van de beweging KlimaatStroom Zuid. De jury heeft dat bijzonder gewaardeerd. U ook?

BRENG HIER UW STEM UIT

De winnaar wordt op 1 april bekend gemaakt.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.