Sfeerelement

Waterschap Drents Overijsselse Delta en Wij Duurzaam Staphorst sluiten samenwerkingsovereenkomst voor windenergie

18 maart 2019

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) en Coöperatie Wij Duurzaam Staphorst (WDS) hebben hun handtekening gezet onder een samenwerkingsovereenkomst voor windenergie.

Dit houdt in dat beide partijen gezamenlijk met een windpark 12 megawatt aan energie gaan opwekken. Dat komt overeen met het gemiddelde elektriciteitsverbruik van ruim 13.000 huishoudens. Participeren in lokale projecten voor het duurzaam opwekken van energie is voor het waterschap één van de maatregelen om in 2025 energieneutraal te zijn.

Roelof Compagner (links), voorzitter Wij Duurzaam Staphorst, en Hans de Jong (rechts), bestuurslid Waterschap Drents Overijsselse Delta, ondertekenden de samenwerkingsovereenkomst voor windenergie.

Windpark Staphorst bv
Het waterschap wordt voor 20 procent aandeelhouder in het op te richten windpark. Daarmee is het zowel financieel als bestuurlijk partner. Met het produceren van meer groene stroom draagt het waterschap ook concreet bij aan de regionale energietransitie. Waterschapsbestuurder Hans de Jong en Roelof Compagner, voorzitter Wij Duurzaam Staphorst, tekenden de samenwerkingsovereenkomst.

“Het voorkeursalternatief waar de windmolens komen, is gekozen en de vergunningsaanvragen bij de gemeente en provincie zijn gedaan. Er wordt intussen hard verder gewerkt aan de voorbereidingen van het windpark”, vertelt Compagner. “De bedoeling is dat we in 2021 groene stroom produceren.”

Energieneutraal waterschap 2025
“Het waterschap wil uiterlijk in 2025 energieneutraal zijn door evenveel groene stroom te produceren als er verbruikt wordt”, licht De Jong toe. “Dat bereiken we met de productie van biogas op een aantal van onze rioolwaterzuiveringen en met het plaatsen van zonnepanelen op eigen terreinen en bedrijfsgebouwen. Windenergie past daar ook prima bij en levert een belangrijke bijdrage.”

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.