Sfeerelement

Stijging gemeentelijke woonlasten grote gemeenten doordat rijk afvalstoffenbelasting fors verhoogt

10 januari 2019

De gemeentelijke woonlasten stijgen dit jaar forser dan voorgaande jaren. Dit blijkt uit het rapport Kerngegevens Belastingen Grote Gemeenten dat vandaag verschijnt.

Huurders betalen 5,4 procent meer in grote gemeenten en eigenaar-bewoners 4,3 procent. Deze stijging valt forser uit dan in voorgaande jaren doordat het rijk de afvalstoffenbelasting met 139 procent verhoogt. De lasten voor gemeenten voor afvalinzameling en –verwerking stijgen hierdoor 3,5 tot 4,0 procent.

Gemeenten rekenen deze kosten door via de afvalstoffenheffing. Die stijgt die dit jaar 6,1 procent stijgt. De stijging van de rioolheffing (circa 2 procent) en ozb (3,7 procent) zijn beperkter. Het volledige rapport vindt u hier en het persbericht vindt u hier. Voor vragen kunt u contact opnemen met Corine Hoeben via coelo@rug.nl of 050-3633766.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.