Sfeerelement

Landelijke inventarisatie van de voortgang van het Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen

10 januari 2019

Net als afgelopen jaren, vindt er ook dit jaar weer een (landelijke) inventarisatie plaats van de voortgang en het resultaat van het uitwerkingsproces van het Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen.

De inventarisatie is gericht op uitwerken van een bouwsteen voor de rapportage De Staat van ons Water die in mei a.s. door de Minister van I&M aan de Tweede Kamer wordt aangeboden. De inventarisatie wordt gebaseerd op openbare informatie van het CBS en COELO (m.b.t. de lastenontwikkeling) en er wordt net als voorgaande jaren een korte digitale vragenlijst uitgezet.  

De ambtelijke trekkers van de regio's zijn deze week geïnformeerd over de planning van de digitale vragenlijst. In de laatste week van januari zal men de digitale vragenlijst ontvangen en de deadline voor het invullen van de vragenlijst is eind februari.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.