Deltawerken
Sfeerelement

Handreiking Grasbekledingen

8 januari 2019

In maart 2018 ging de Handreiking Grasbekleding live. Dit online kennisplatform ondersteunt waterkeringbeheerders, projectleiders en ecologen bij het dagelijks werk aan grasbekledingen van waterkeringen en legt een verband tussen het toetsinstrumentarium WBI2017 en het dagelijks beheer. De site voorziet duidelijk in een behoefte, zo blijkt.

De site werd vanaf de start zo’n 4000 keer bezocht (sessies) door meer dan 2700 unieke bezoekers. In de week van 22 tot 28 juli werd de website het meest bezocht: 173 keer. Niet toevallig, want in de week ervoor werd er een speciale droogtepagina aan de handreiking toegevoegd. De handreiking Grasbekledingen is een initiatief van STOWA en Rijkswaterstaat. 

Een goede grasmat op waterkeringen is van groot belang voor de erosiebestendigheid. Overslagproeven bewijzen keer op keer het nut van een goede grasbekleding, zowel van klei- als zanddijken. Behalve met de handreiking ondersteunt STOWA waterkeringbeheerders ook bij het op orde houden van hun grasbekledingen via speciale grasdagen. Op 7 maart  (Twello) en 26 maart (Den Bosch) 2019 kunt u weer deelnemen aan deze dagen.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.