Regendruppels in plas
Sfeerelement

Samenwerking Delfland en Maassluis maakt nieuw hemelwatersysteem mogelijk

1 maart 2019

Wethouder Fred Voskamp van de gemeente Maassluis en hoogheemraad Antoinette Jans van Hoogheemraadschap Delfland, hebben op vrijdag 22 februari de samenwerkingsovereenkomst voor de aanleg van dit nieuwe hemelwatersysteem in Maassluis-west getekend. Hierdoor kan gestart worden met de daadwerkelijke aanleg van dit nieuwe hemelwatersysteem.

Droge voeten
In Nederland hebben wij steeds vaker te maken met extreme regenval waarbij in korte tijd een grote hoeveelheid water naar beneden komt. Zo ook in Maassluis. Om tijdens deze buien de wateroverlast te beperken en droge voeten te houden, worden verschillende maatregelen getroffen. Deze maatregelen samen zorgen ervoor dat Maassluis “Rainproof” wordt.

Samenwerking
Eén van de maatregelen is het nieuwe hemelwatersysteem in Maassluis-West. De gemeente Maassluis en het Hoogheemraadschap Delfland werken hierin samen. Voor het hoogheemraadschap levert het nieuwe systeem een belangrijke bijdrage in het gescheiden afvoeren van regenwater en vuilwater. Voor de gemeente vormt het nieuwe hemelwatersysteem daarnaast een belangrijke verbinding in het koppelen van de verschillende maatregelen van opvangen en afvoeren van regenwater.

Ook inwoners kunnen een belangrijke bijdrage leveren als het gaat om opvangen van regenwater en het tegengaan van wateroverlast.

Nieuw hemelwatersysteem
Dit hemelwatersysteem is in feite een grote buis die onder de grond ligt tussen de Burgemeesterswijk (Kwartelsingel) en de haven. Hierop worden de bestaande en toekomstige gescheiden rioolstelsels aangesloten. Bij regenval wordt het regenwater via deze buis afgevoerd naar onder andere aangesloten vijvers of naar de haven. Door het regenwater op deze manier op te vangen, wordt het riool ontlast en de vermenging van regenwater en vuilwater tegengegaan. Maassluis is hierdoor beter bestand tegen hevige regenbuien.

Gescheiden rioolstelsel 
Als het regent komt de neerslag die in Maassluis-west valt op dit moment nog terecht in het gemengde rioolstelsel. Dat betekent dat schoon regenwater vermengd met vuilwater in het riool komt. Vervolgens wordt al dit vieze water met pompen en buizen afgevoerd naar de rioolwaterzuivering in Vlaardingen. Hier wordt het vieze water weer schoongemaakt en uiteindelijk geloosd op de Nieuwe Waterweg.

Het onnodig zuiveren van neerslag kost veel energie en is niet duurzaam. Een deel van Maassluis-west is daarom al voorzien van een gescheiden rioolstelsel. Hier komt regen- en afvalwater in aparte buizen terecht. Onder andere in de Burgemeesterswijk en rondom het winkelcentrum Koningshoek is al zo’n gescheiden rioolstelsel aanwezig.

Probleem was alleen dat dit schone regenwater nog nergens naar toe kon, waardoor het alsnog in het gemengde rioolstelsel terecht kwam. In de nieuwe situatie wordt door de aanleg van het hemelwatersysteem het schone regenwater naar de haven afgevoerd en het afvalwater naar de zuivering waar het wordt schoongemaakt.

Sponswerking
Niet alleen klimaatveranderingen maar ook de verstening in stedelijk gebied zorgen steeds vaker voor wateroverlast bij hevige regenbuien. Door maatregelen te treffen die bijdragen aan het opvangen van regenwater en het ontlasten van het riool zorgen wij ervoor dat Maassluis als een spons gaat werken.

Wat kunt u als inwoner doen?
Op de tekening van Maassluis Rainproof (pdf, 6.2 MB) staan verschillende maatregelen getekend die allemaal bijdragen aan deze sponswerking. De maatregelen met blauwe druppels zijn maatregelen die u als bewoner zelf kan nemen. Bijvoorbeeld door het ontharden van uw tuin (‘tegel eruit, plant erin’), het plaatsen van een regenton of het aanleggen van een groen dak. U vangt regen op waar het valt en vervolgens wordt het water hergebruikt, of langzaam afgevoerd. Hierdoor helpt u mee aan het houden van droge voeten in uw wijk bij extreme neerslag.

Op www.klimaatkrachtig.nl vindt u inspiratie en voorbeelden van maatregelen die u kan nemen. Ook vindt u daar meer informatie over de stimuleringsregeling klimaatadaptatie.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.