Sfeerelement

Uitreiking WOW-prijs voor Beste Samenwerking 2019

22 februari 2019

Elke twee jaar reiken we de WOW-prijs voor Beste Samenwerking uit. Op donderdag 19 september 2019 wordt de prijs uitgereikt op de landelijke WOW-dag.

De inzendingen worden beoordeeld door een jury. De jury hanteert vier criteria:

  • Diversiteit en intensiteit van de samenwerking
  • Realisatie/ bewezen effect van de samenwerking
  • Mate van duurzaamheid/ innovativiteit van de samenwerking
  • Kopieerbaarheid van de samenwerking

Op deze pagina zie je filmpjes van de genomineerde projecten van voorgaande jaren.

De jury bestaat dit jaar uit: 

  • Sietske Poepjes (gedeputeerde Provincie Fryslân)
  • Renze van Houten (directeur drinkwater, riolering en afvalwater Waternet)
  • Arno Valkhof (directeur netwerkmanagement Rijkswaterstaat Oost-Nederland)
  • John Goedee (bijzonder hoogleraar ketensamenwerking Tilburg University)

WOW-publieksprijs
Nieuw dit jaar is de WOW-publieksprijs. Naast een prijs die wordt toegekend door de jury van 10.000 euro krijgt iedereen een stem voor de publieksprijs van 5.000 euro. Blijf op de hoogte via www.platformwow.nl of schrijf u in voor de nieuwsbrief.

In aanmerking komen voor de prijs
Aanmelden voor de prijs kan via het aanmeldfomulier tot uiterlijk 31 mei 2019.
U meldt u hier dus aan voor de prijs en niet om aanwezig te zijn bij de prijsuitreiking. Wilt u naar de prijsuitreiking, meld u dan aan voor de landelijke WOW-dag (nu nog niet mogelijk).

Kent u een inspirerend project waarvan u vindt dat deze de WOW-prijs moet winnen? Geef dit dan aan via: ronald.wielinga@platformwow.nl.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Heeft u op- en of aanmerkingen over deze pagina? Laat het ons weten:

versturen

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk. Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.