Sfeerelement

Coalitiepartijen in de clinch om klimaat

28 september 2018

Een conflict in de coalitie dreigt, nu VVD en CDA de klimaatplannen te vaag vinden. Problemen voor het ‘groenste kabinet ooit’.

De sceptische analyse van het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving over de uitkomsten van de zogeheten ‘klimaattafels’ heeft voor een groot probleem in de coalitie gezorgd. Of voor een gouden kans voor coalitiepartijen VVD en CDA, het is maar wie je erover spreekt. 

Deze twee partijen zijn al langer een stuk minder enthousiast over de voorstellen die de vijf klimaattafels in de zomer deden om de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 49 procent te verminderen ten opzichte van 1990, zoals in het regeerakkoord staat. In de analyse van vrijdag zien zij een bevestiging dat zij het bij het rechte eind hebben. En een kans om alles op de lange baan te schuiven.

Volksopstand’
CDA-leider Sybrand Buma waarschuwde in een interview met deze krant voor een volksopstand als het kabinet te ambitieuze klimaatdoelen probeerde op te leggen. „De gemeenteraadsverkiezingen van 2022 zullen op heel veel plekken gewonnen worden door antiwindmolenpartijen”, zei Buma. En tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen (APB), eerder deze maand, zei VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff: „Moeten we nu als een malle al ons geld uitgeven om zo snel mogelijk de doelen te halen? Nou, nee.” 

D66 en ChristenUnie snappen dat de kans op een snel Klimaatakkoord nu zo goed als verkeken is. Maar ze willen de andere regeringspartijen committeren aan de afspraken in het regeerakkoord, zo klinkt het. Het falen van een ambitieus klimaatbeleid zou voor hen een grote smet op het kabinet Rutte III zijn, want zij waren juist mee gaan doen omdat dit „het groenste kabinet ooit” zou worden. 

Kamer en kabinet zijn het op dit onderwerp niet eens. Lastig is daarom de positie van minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat, VVD). Hij is de drijvende kracht achter de klimaattafels en moet met een reactie komen op de analyses van PBL en CPB. Maar hoe graag hij ook wil, vanuit zijn eigen VVD hoort hij steeds minder enthousiasme.

In mindere mate geldt dat ook voor premier Mark Rutte (VVD). Tijdens de APB zei hij dat hij nog altijd achter de ambities van het regeerakkoord staat. Maar hij zei ook: „Het gaat nog wel eventjes duren voordat het er allemaal is.” Tijdens zijn wekelijkse persconferentie zei Rutte vrijdag: „Ik heb niet de indruk dat hier een groot conflict broeit.” En kort daarna: „Famous last words.”

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.