Sfeerelement

Journalisten meer dan welkom bij het waterschap

25 september 2018

Op bezoek bij het onbekende bestuur waar je in maart 2019 voor moet stemmen.

Wat is dat toch voor groot gebouw? Als je in Amsterdam op een brug over de Amstel staat kun je het gevaarte van ruim tien verdiepingen goed zien liggen. Als je richting het centrum kijkt zie je de Stopera. Als je de andere kant op kijkt, zie je het kantoor van Amstel Gooi en Vecht. Dit is een van de 21 waterschappen die Nederland rijk is en waarvoor in maart verkiezingen worden gehouden. Geen bestuurslaag krijgt zo weinig aandacht. Deze verkiezingen – tegelijk met die voor de Provinciale Staten – zijn dus meer dan geheimzinnig.

Tijd dus om ons te verdiepen in de wereld van het waterschap en te onderzoeken waar de verkiezingen van maart 2019 eigenlijk over gaan. Wat valt er te kiezen? Woensdagavond wordt het algemeen bestuur – een soort waterschapsgemeenteraad – geïnformeerd over het nieuwe, landelijke belastingstelsel voor de waterschappen. Alle burgers betalen aparte belastingen aan hun waterschap dat vervolgens voor droge voeten zorgt. Dat belastingstelsel is in de kern de reden om aparte verkiezingen voor deze bestuurslaag te houden. Dit belastingstelsel gaat echter veranderen...

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.