Sfeerelement

PWVE University doceert over focus, samenwerking en data science

12 september 2018

Focus op de basisdoelen van stedelijk waterbeheer (gezondheid, milieu, droge voeten), focus op de passie van medewerkers, ondersteund door technologische ontwikkelingen en dat in samenwerking tussen overheden, particulieren en bedrijven, daarmee kunnen we de uitdagingen in het waterbeheer aan!

Dat was de uitkomst van de masterclasses die gegeven werden tijdens de jaarlijkse, gezamenlijke bijeenkomst van het Platform Water Vallei en Eem op 6 september in Scherpenzeel.

Het Platform Water Vallei en Eem stuurde haar bestuurders, managers en ambtenaren voor de jaarlijkse bijeenkomst op 6 september, terug naar de collegebanken. Met masterclasses over focus en samenwerking, pompen, burgerparticipatie en data science werd de kennis van de leden weer vergroot. 

Focus en samenwerking
Marije Stronks, senior adviseur bij het Platform gaf een masterclass over het belang van focussen en samenwerken. Haar boodschap luidde: "De uitdagingen in het waterbeheer zijn enorm, er komt steeds meer op onze medewerkers af. Verlangen we van hen dat ze alle taken naar tevredenheid kunnen blijven uitvoeren? Of realiseren we ons dat onze hersens niet geprogrammeerd zijn om te multitasken en we dus het onmogelijke vragen. Kunnen we niet beter focussen op waar de passie en energie ligt bij de medewerkers? En welke basisdoelen we moeten vervullen? En als we dan ook nog ieders passie en focus samenvoegen binnen het Platform, dan komen we een heel eind in het op orde houden van het stedelijk waterbeheer. Door daarnaast gebruik te maken van technologische ontwikkelingen, bijvoorbeeld van data science, zijn we klaar voor de toekomst”.

Burgerparticipatie
Focus en samenwerking zijn ook de kernwoorden bij burgerparticipatie. Hoe kunnen we inwoners in beweging krijgen om hun tuin klimaatbestendig te maken? Immers, 60% van de ruimte is particulier bezit. Koen te Velde (Provincie Gelderland) deelde zijn ervaringen met de bestuurders en managers: "Er zijn veel mogelijkheden, maar als je inwoners echt in actie wilt krijgen, zal je als overheid zelf ook in actie moeten komen.

Dus als er door een hoosbui wateroverlast in je gemeente is, focus je dan op die inwoner die overlast heeft. Ga zo snel mogelijk in gesprek en zoek de samenwerking. Stel ze de vraag: Hoe kunnen we gezamenlijk voorkomen dat bij een volgende hoosbui de boel weer onder water loopt? Het kost tijd, maar vooral lef om in gesprek te gaan met de 'boze' burger. Het resultaat is echter een begripvolle burger die zelf ook in de actiestand komt”.

Data science
En dan nieuwe technologische ontwikkelingen, zoals data science; een wetenschap die probeert patronen te vinden in grote hoeveelheden data en daar inzicht in geeft. Het Platform Water Vallei en Eem is, samen met Ynformed, bezig met het toepassen van data science op de meetdata uit het monitoringssysteem om bijvoorbeeld een alarm te ontvangen als het rioolsysteem anders reageert dan normaal. De eerste resultaten zijn veelbelovend en de reacties uit de zaal erg enthousiast. Ook nieuwe ontwikkelingen op het gebied van pomptechniek dragen bij aan het behalen van onze doelen. Jos Overschie deelde zijn passie, visie en kennis over pompen met de ambtenaren. 

Profiel
Het Platform Water Vallei en Eem is een samenwerkingsverband op het gebied van waterbeheer tussen Waterschap Vallei en Veluwe en de gemeenten Amersfoort, Baarn, Barneveld, Bunschoten, Ede, Eemnes, Leusden, Nijkerk, Renkum, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Soest, Veenendaal, Wageningen en Woudenberg.

Meer informatie over het Platform via www.pwve.nl

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.