Sfeerelement

Minder overlast bij opengebroken straten

3 oktober 2018

Gemeente Rotterdam, Stedin en Evides gaan intensiever samenwerken.

Gemeente Rotterdam, netbeheerder Stedin en Evides Waterbedrijf gaan nog intensiever samenwerken. Dat gebeurt al in Rozenburg, Hoogvliet en Kralingen.

Er moet veel gebeuren in Rotterdam. Jaarlijks vervangt de gemeente veertig kilometer riolering en reconstrueert Stedin gemiddeld dertig kilometer gasleiding, maar ook vele kilometers waterleiding en elektriciteitskabel moeten vernieuwd worden. Door deze werkzaamheden te bundelen wordt overlast geminimaliseerd en blijft de stad zo bereikbaar mogelijk.

Dinsdag 2 oktober ondertekenden Bert Wijbenga (wethouder Handhaving, Buitenruimte, Integratie en Samenleven), Judith Koole (COO Stedin) en Annette Ottolini (Algemeen Directeur Evides) het vernieuwde convenant ‘Samenwerken in de buitenruimte’. 

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.