Nieuwsoverzicht

╼╾

Kritische reacties op analyse klimaatakkoord

29 september 2018

Oppositiepartijen reageren kritisch op de analyse van de plannen van de partijen die onderhandelen over een Klimaatakkoord.

Prinsjesdag 2018: Posities boer en natuur

28 september 2018

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) zet in op een betere positie van veehouders, akkerbouwers, tuinders en vissers en spant zich in om landbouw en natuur zoveel mogelijk met elkaar te verbinden.

Coalitiepartijen in de clinch om klimaat

28 september 2018

Een conflict in de coalitie dreigt, nu VVD en CDA de klimaatplannen te vaag vinden. Problemen voor het ‘groenste kabinet ooit’.

Journalisten meer dan welkom bij het waterschap

25 september 2018

Op bezoek bij het onbekende bestuur waar je in maart 2019 voor moet stemmen.

Biomassadag Waterschappen

25 september 2018

Op 10 oktober as. presenteren STOWA en de EFGF (werkgroep Biomassa) u de laatste stand van zaken op het gebied van het terugwinnen, verwaarden en vermarkten van biomassa die vrijkomt bij het waterbeheer.

Deltacongres over klimaatverandering

25 september 2018

Hoe bereiden we ons met het Deltaprogramma voor op een toekomst waarin forse stormen, hoosbuien en droogte vaker voor kunnen komen?

Nieuwe waterheffingen waterkwaliteit en waterbeschikbaarheid

24 september 2018

Nieuwe waterheffingen dragen onvoldoende bij aan betere waterkwaliteit en waterbeschikbaarheid.

PWVE University doceert over focus, samenwerking en data science

12 september 2018

Focus op de basisdoelen van stedelijk waterbeheer (gezondheid, milieu, droge voeten), focus op de passie van medewerkers, ondersteund door technologische ontwikkelingen en dat in samenwerking tussen overheden, particulieren en bedrijven, daarmee kunnen we de uitdagingen in het waterbeheer aan!

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.