Man met ipad
Sfeerelement

Waterschap op pad met IPad voor inspectie sloten

26 november 2018

Waterschap Drents Overijsselse Delta is begonnen met het controleren van de sloten.

Tot begin december wordt gekeken of de sloten en duikers goed zijn schoongemaakt. Want een sloot die niet goed schoon is belemmert de waterafvoer en dat geeft problemen bij veel regenval of juist droogte.

Joop Platen van Waterschap WDO Delta is één van de waterschap medewerkers die de schouw uitvoert. Hij wijst op de noodzaak van het schouwen: “Nu hebben we een tekort aan regen gehad, maar je weet niet hoe het verloopt, en dan wil je wel dat het water goed weg kan.”

iPad
Sinds dit jaar werkt Platen met een IPad.  Alle sloten die hij moet inspecteren staan erin. Handig voor de waterschap medewerkers, want per sloot kan worden aangegeven of het onderhoud goed is uitgevoerd. Is de sloot goed gemaaid? Is de bodem uitgediept tot onder de duikers? En zijn de buizen in de sloten wel goed schoongemaakt? De ‘schouwer’ kan het allemaal registreren op zijn IPad.

Eigenaar moet sloot schoonhouden
Het onderhoud van de sloten is een klusje voor de eigenaar van het land. “Mensen weten het soms niet, maar als je een huis koopt en er zit een sloot bij, dan moet je die ook onderhouden als het een schouwsloot is.”, vertelt Platen.  Het werken met de nieuwe IPads vindt hij handig: “Het is vooral veel invoeren, maar daarna gaat het vanzelf. Als ik aangeef dat het niet goed is met de sloten krijgen eigenaren automatisch een melding.”

‘Herschouwen’
Die melding is in de vorm van een brief.  Daarna volgt in december  de ‘herschouw’. Wanneer de sloot dan nog niet schoon genoeg is kan het waterschap het onderhoud zelf uitvoeren of uitbesteden aan een loonwerker. De kosten worden dan doorberekend aan de eigenaar.

Bekijk hier hiet videoverslag.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.