Sfeerelement

Adviesgroep Informatievoorziening Afvalwaterketen zoekt een nieuw lid

9 november 2018

De AIVA is verantwoordelijk voor de wijzigingen en doorontwikkeling van de informatievoorziening met betrekking tot de Afvalwaterketen. 

De adviesgroep adviseert gevraagd en ongevraagd de Stuurgroep Informatievoorziening Afvalwaterketen (SIVA). De SIVA vertegenwoordigt de hoofden en directeuren van de Afvalwaterketen in Nederland op het gebied van digitale informatievoorziening. Daarnaast geeft en ontvangt de AIVA advies van en aan de gebruikers van de Informatievoorzieningen binnen afvalwaterketen. Tevens signaleert de AIVA nieuwe ontwikkelingen in de informatisering die betrekking hebben op het domein afvalwaterketen. Gegevensuitwisseling met gemeenten is daarbij een belangrijk terrein voor de komende jaren.

Wat valt er onder Afvalwaterketen?
Het domein afvalwaterketen omvat de volgende gezamenlijke Informatiesoorten: 

Naam Omschrijving
Z-Info

Z-Info beheert en verrijkt de gegevens die nodig zijn om informatie te genereren over de werking van de biologische en fysisch/chemische processen die zich in de zuiveringsinstallatie afspelen. 

DAMO Afvalwaterketen

Momenteel is een gestandaardiseerd datamodel opgesteld, DAMO Afvalwaterketen (logisch). Hier worden pilots mee gedaan bij een tweetal waterschappen en vervolgens wordt een fysiek model van gemaakt.

Business case Rioleringsinformatie Een business case is opgesteld waarin onder andere een marktverkenning wordt uitgevoerd naar informatiesystemen voor Rioleringskentallen.

Ben jij het ideale AIVA-lid? 
Wij zoeken een nieuw AIVA-lid die enthousiast en gemotiveerd is, een gezonde dosis kennis en ervaring meebrengt, HBO werk en denkniveau en inzicht in gegevensprocessen heeft. Bij voorkeur heb je een rioleringsachtergrond met grote mate van interesse voor informatisering en oog voor de omgeving en ontwikkeling die daarin plaatsvinden. Je vindt het leuk om breder te kijken dan alleen naar je eigen waterschap en landelijke verantwoordelijkheid te dragen. Je weet je achterban goed te vertegenwoordigen.

Benodigde kennis en vaardigheden:

  • Kennis van het domein afvalwaterketen in het algemeen, de processen en de ontwikkelingen daarin.
  • Rioleringskennis is een pré.
  • Enige jaren ervaring in het functioneel beheer is een pré.
  • In staat vanuit een ‘helikopterview’ (landelijk niveau waterschappen) ontwikkelingen te bezien en te analyseren.
  • Gemotiveerd om met andere waterschappen gezamenlijke informatievoorzieningen te ontwikkelen en te verbeteren.
  • Samenwerken en consensus kunnen bereiken.
  • Goede communicatieve vaardigheden.

Reageren?
Heb jij zin om een bijdrage te leveren, samen met collega’s van andere waterschappen, aan een gezamenlijke toekomst op het gebied van informatisering, dan is dit een mooie kans. Je kunt tot uiterlijk 23 november2018 een reactie met motivatie en kennisgebied richten aan Lisette Brandt-van der Wulp, Voorzitter AIVA. Uw reactie kunt u sturen naar Annelies van der Ham, secretaris AIVA (a.vanderham@hetwaterschapshuis.nl). Graag onder vermelding van ‘Nieuw lid Adviesgroep Informatievoorziening Afvalwaterketen’.

Schriftelijk toestemming
Voordat een lid in een commissie wordt benoemd zal de AIVA schriftelijk toestemming vragen aan je afdelingsmanager. De werkzaamheden kunnen deels vanuit het eigen waterschap worden opgepakt.

Vragen?
Voor vragen kun je contact opnemen met Lisette Brandt - van der Wulp, voorzitter AIVA (tel. 06 31 77 65 24, email l.brandt@hhsk.nl) of Annelies van der Ham, secretaris AIVA (tel. 06 53 75 90 39, email a.vanderham@hetwaterschapshuis.nl).

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.