Sfeerelement

Waterschap Friesland wil naar maatwerk bij beregeningsverbod tijdens droogte

5 november 2018

Waterschap Friesland gaat kijken of het mogelijk is om bij extreme droogte in kleinere gebieden beregeningsverboden op te leggen. Dat heeft het dagelijks bestuur afgelopen week besloten.

Uit de evaluatie van het waterbeheer van afgelopen zomer blijkt dat een andere koers in de toekomst te verwachten valt. Het dagelijks bestuur wil onderzoeken of bij het beperken van beregening meer maatwerk per gebied en gewassoort mogelijk is. ‘Dat vraagt meer inzicht in de specifieke werking van deelgebieden en de specifieke waterbehoefte van natuur en specifieke akkerbouwgewassen’, staat in het advies, dat deze week is besproken.

Landelijk moet er een evaluatie komen voor de verdeling van het IJsselmeerwater en het toepassen van de verdringingsreeks, vindt het waterschapsbestuur. Bovendien wil het weten welk water tijdens droogte wel en niet voor beregening mag worden ingezet. Het gaat dan vooral om het verschil tussen oppervlakte- en grondwater.

Te rigoureus
Het hele werkgebied kreeg afgelopen zomer een verbod op beregening met oppervlaktewater opgelegd. „Die maatregel was gewoon te rigoureus”, zegt NAV-voorzitter Teun de Jong. Op nadrukkelijk verzoek van LTO Noord en de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) werd het beregeningsverbod na een week versoepeld. Tien dagen later hief Waterschap Friesland het verbod zelfs op. De Jong adviseerde het waterschap om nog eens kritisch naar haar droogteprotocol te kijken. „Nu kreeg je de bizarre situatie dat aan de ene kant van Zoutkamp, waarvoor Waterschap Friesland verantwoordelijk is, een beregeningsverbod gold. Terwijl aan de andere kant van het dorp, waar Waterschap Noorderzijlvest werkt, wel gewoon mocht worden beregend. Dat is gewoon niet uit te leggen.”

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.