Nieuwsoverzicht

╼╾

Ambtelijke bijeenkomst Samenwerken aan water Zutphen

30 november 2018

Op woensdag 28 november was er een landelijke netwerkbijeenkomst van Samenwerken aan Water. Plaats van handeling was dit keer het stadhuis in Zutphen. 

Waterschap op pad met IPad voor inspectie sloten

26 november 2018

Waterschap Drents Overijsselse Delta is begonnen met het controleren van de sloten.

Waterkwaliteit hoog op de agenda Wetgevingsoverleg Water

22 november 2018

Op maandag 26 november vindt het Wetgevingsoverleg Water plaats in de Tweede Kamer. Vewin vraagt in aanloop naar dit WGO bij de woordvoerders water van de Tweede Kamerfracties onder andere aandacht voor waterkwaliteit.

Stop wateraanvoer uit IJsselmeer uniek voor Oost-Nederland

22 november 2018

Een stevige oostenwind in combinatie met lage waterstanden zorgde vorige week voor een bijzondere situatie in het oosten van het land...

Klimaatverandering grote impact op Europa

21 november 2018

Een temperatuurstijging van meer dan twee graden heeft grote impact op Europa. Dat blijkt uit een gedetailleerde studie door de Joint Research Centre (JRC) van de Europese Commissie.

Kom naar de Waterinnovatiedag op 29 november!

19 november 2018

Sterke dijken, schoon en voldoende water: dat is waar de waterschappen dag in dag uit aan werken. Een belangrijke opgave die om slimme, duurzame en waardevolle oplossingen vraagt.

Interactieve bodemdalingskaart helpt waterschappen bij peilbeheer

19 november 2018

Met behulp van satellietmetingen, GPS, en zwaartekrachtmetingen stelt een team van onderzoekers vanaf nu een interactieve kaart voor bodemdaling in Nederland beschikbaar.

Adviesgroep Informatievoorziening Afvalwaterketen zoekt een nieuw lid

9 november 2018

De AIVA is verantwoordelijk voor de wijzigingen en doorontwikkeling van de informatievoorziening met betrekking tot de Afvalwaterketen.

Waterspiegel: blauw landbouwbeleid, bestuurlijke afspraken en ruimte voor waterwinning

6 november 2018

De nieuwe Waterspiegel is uit! In dit nummer onder meer aandacht voor het  'verblauwen' van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, een column van vertrekkend Deltacommissaris Wim Kuijken, bestuurlijke afspraken waterkwaliteit en drinkwater en omgevingsvisies.

Waterschap Friesland wil naar maatwerk bij beregeningsverbod tijdens droogte

5 november 2018

Waterschap Friesland gaat kijken of het mogelijk is om bij extreme droogte in kleinere gebieden beregeningsverboden op te leggen. Dat heeft het dagelijks bestuur afgelopen week besloten.

Zeespiegelstijging: Nederland moet werk maken van een plan B

2 november 2018

De zeespiegelstijging gaat niet alleen sneller dan tot nu toe werd aangenomen. Ze gaat ook door ná 2100...

Pieter Zandt wint jongerendebat waterschap

1 november 2018

Pieter Zandt Scholengemeenschap uit Urk heeft woensdag het jongerendebattoernooi van Waterschap Zuiderzeeland gewonnen. Het debat in De Meerpaal in Dronten stond in het teken van 100 jaar Zuiderzeewet.

Landelijke bestuursbijeenkomst van samenwerken aan Water

1 november 2018

Het gemeentehuis van Nunspeet was op donderdag 11 oktober gastheer voor de landelijke bestuursbijeenkomst van samenwerken aan Water. 

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.