Sfeerelement

Noord-Brabant subsidieert klimaatstresstesten voor gemeenten

7 mei 2018

De provincie Noord-Brabant verstrekt met ingang van 1 mei subsidies aan gemeenten voor het uitvoeren van klimaatstresstesten en voor het organiseren van klimaatadaptatiedialogen. Daarmee hoopt de provincie de gevolgen van klimaatverandering op lokaal niveau sneller aan te kunnen pakken.

De provincie heeft de ambitie om zo snel mogelijk ‘klimaatproof’ te worden en wil het gemeenten makkelijker maken daarin mee te gaan. Dat sluit aan bij het landelijke Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA), dat als doelstelling heeft dat alle gemeenten vóór 2020 een klimaatstresstest hebben uitgevoerd. Zo’n test onderzoekt de gevolgen van klimaatverandering op vier klimaatthema’s: hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen. Ook worden kwetsbaarheden en kansen in kaart gebracht voor negen sectoren, zoals landbouw, gezondheid, veiligheid en infrastructuur, zoals beschreven in de Nationale Adaptatie Strategie (NAS).

Klimaatadaptatiedialoog
Daarnaast kunnen gemeenten (apart) subsidie aanvragen voor het organiseren van een ‘klimaatadaptatiedialoog’. Dit is het gesprek tussen een gemeente en partijen die actief zijn in de openbare ruimte, zoals waterschappen, woningcorporaties, GGD of rioleringsbedrijven. Samen kunnen zij analyseren welke aanpassingen nodig zijn om de gemeente klimaatbestendig te maken, en waar nieuwe kansen benut kunnen worden. Zo kan elke gemeente een eigen klimaatadaptatiestrategie ontwikkelen

.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.