Afsluitdijk impressie
Sfeerelement

Afsluitdijk ondergaat metamorfose

3 mei 2018

De Afsluitdijk wordt grondig vernieuwd om in de toekomst de ergste stormen te kunnen doorstaan. 

De dijk wordt aan de kant van de Waddenzee niet alleen verhoogd, maar ook bekleed met 75 duizend betonblokken die ieder 6,5 duizend kilo wegen. De werkzaamheden starten eind dit jaar en duren tot en met 2022.

De versterking is nodig omdat de uit 1932 daterende Afsluitdijk niet voldoet aan de huidige waterveiligheidsnormen. De ruim dertig kilometer lange dijk kan hierdoor omstandigheden doorstaan die statistisch gezien eens in de tienduizend jaar voorkomen. De plannen werden gisteren bekendgemaakt door Rijkswaterstaat.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.