Nieuwsoverzicht

╼╾

De Staat van het Nederlandse waterbeleid

23 mei 2018

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft op 16 mei de Staat van Ons Water naar de Tweede Kamer gestuurd. 

Rioolwaterzuivering steeds effectiever en duurzamer

8 mei 2018

De 327 rioolwaterzuiveringsinstallaties in Nederland presteerden in 2016 beter dan in 2015.

Noord-Brabant subsidieert klimaatstresstesten voor gemeenten

7 mei 2018

De provincie Noord-Brabant verstrekt met ingang van 1 mei subsidies aan gemeenten voor het uitvoeren van klimaatstresstesten en voor het organiseren van klimaatadaptatiedialogen.

Afsluitdijk ondergaat metamorfose

3 mei 2018

De Afsluitdijk wordt grondig vernieuwd om in de toekomst de ergste stormen te kunnen doorstaan. 

Stuurgroep Water stelt nieuwe handreiking vast voor Europese waterkwaliteitsdoelen

1 mei 2018

Op 4 april jl. heeft de Stuurgroep Water, het bestuurlijk overleg tussen bestuurders van de waterschappen, provincies, gemeenten en drinkwaterbedrijven, de ‘Handreiking KRW-doelen’ vastgesteld.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.